Humanistisk infrastruktur - en förutsättning för samverkan och forskning

2019-05-20

Humanistiskt arbete är beroende av adekvat infrastruktur. Det slås fast i en ny rapport från Riksbankens Jubileumsfond.

Rapporten, vars huvudförfattare är Patrik Svensson, visar att endast ett fåtal lärosäten har väl uppbyggd infrastruktur för humaniora och att det ofta är svårt att frigöra resurser. Samtidigt finns en stor samstämmighet kring att man behöver samla sig nationellt. Området har länge varit eftersatt, och behoven är stora, men viktiga: det handlar i grunden om att skapa förutsättningar för den bästa forskningen, utbildningen och samverkan.

Rapporten lyfter behovet av ett vidgat infrastrukturbegrepp, bland annat i förhållande till att behov av att mobilisera humanistisk kunskap och ”görande” i relation till samhällsutmaningar och en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsgruppen har med stöd av Riksbankens Jubileumsfond genomfört dialoger med olika aktörer, en enkät med humanistiska fakultetsledningar samt ett flertal aktiviteter däribland en workshop.

I rapporten presenterar arbetsgruppen inspel och rekommendationer för att stärka humanistisk infrastruktur nationellt och därmed möta behoven.

Läs rapporten på webb eller ladda ner den gratis - länk finns till höger!