Nya sätt att se på kunskapens överföring

2019-03-11

Under två dagar träffades en grupp forskare från olika lärosäten och länder för att diskutera kunskapsöverföring.

I den offentliga debatten betonas ofta vikten av att samhällets centrala verksamheter utformas med stöd i ett vetenskapsbaserat kunskapsunderlag. Att överföra kunskap från ett sammanhang till ett annat är dock ingen enkel sak. Risken för översättningsproblem och missförstånd är överhängande.

För att fördjupa förståelsen för vad som sker när kunskap förflyttas arrangerades med stöd av RJ den internationella workshoppen New ways of thinking about the movement of knowledge. Under två dagar (6-7 mars) förde ett dussintal svenska och internationella forskare intensiva diskussioner kring nya begrepp och konkreta empiriska exempel på det vackra klosterhotellet i Vadstena.

Initiativet till workshoppen har tagits av Jenny Gleisner, Hannah Grankvist och Corinna Kruse som samtliga är verksamma vid Institutionen för Tema vid Linköpings universitet. De forskar tillsammans i projektet Förpacka, förhandla, förändra: Att översätta kunskap till praktik. Projektet är ett av åtta i det större forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning, som finansieras av RJ tillsammans med Forte, Formas och Vetenskapsrådet.

Corinna Kruse var mycket nöjd över möjligheten att föra samman forskare från olika discipliner och traditioner. Särskilt tillfreds var hon att få presentera och diskutera begreppet epistemic infrastructure.

- Det är ett försök att vidga perspektivet när man studerar vad som sker vid kunskapsöverföring. I stället för att koncentrera uppmärksamheten till själva kunskapsobjektet eller överföringstillfället är det viktigt att fånga också förutsättningar och sidoaktiviteter. Man kan exempelvis inte nöja sig med att förstå innehållet i ett protokoll eller en anvisning, utan också sammanhanget det upprättades i.

Kruse lyfte också avslutningsvis fördelen med att föra samman kollegor från andra projekt inom Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning med internationella forskningskontakter:

- Att ses så här intensivt skapar möjligheter till nya samarbeten men är samtidigt ett viktigt sätt att visa på och synliggöra programmets relevans i ett internationellt sammanhang.