Wilhelm Krull går in i ny roll

2020-01-03

Volkswagen Stiftungs generalsekreterare, Wilhelm Krull, går nu i pension. RJ:s före detta vd Göran Blomqvist, ser tillbaka på en framgångsrik aktörs insatser inom den tyska forskningspolitiken.

Senaste numret (nr 12, 2019) av den tyska universitetstidskriften DUZ pryds av bilden av en gående Wilhelm Krull, generalsekreterare sedan nästan ett kvartssekel för VolkswagenStiftung (VWS). VWS, med säte i Hannover, är den största privata forskningsfinansiären i Tyskland. Stiftelsen deltar även aktivt i internationella samarbeten, däribland med RJ som part i flera initiativ.

Motorn i många av forskningsinitiativen, liksom i arbetet på att förändra den europeiska forskningspolitiken, har varit just Wilhelm Krull. Den gemensamma artikeln med Helga Nowotnys i Science (05 November 2004) måste ses som ett avgörande inslag i det europeiska forskningsrådets (ERC) tillkomsthistoria. Wilhelm KrullKrull har ständigt uppmuntrat till nytänkande och vetenskapligt risktagande, där VWS utmärker sig positivt i den europeiska stiftelsevärlden. Han har också bidragit till de förändringar i tysk lagstiftning som innebär att stiftelseväsende och privata donationer har kunnat växa starkt i Tyskland under de senaste tio åren.

I samband med Wilhelm Krulls pensionering anordnade WVS den 12—13 december 2019 ett symposium om läget för tysk forskning och högre utbildning – och där naturligtvis också framtidens utmaningar fokuserades. Forskningen har utvecklats starkt, men den högre utbildningen brottas med betydande svårigheter. Behovet av en översyn av hela forsknings- och utbildningssystemet framhölls av flera deltagare. En sådan översyn borde förmodligen även omfatta gymnasieutbildningen, menade flera deltagare.

Efterträdare till Krull är Georg Schütte, till nyligen statssekreterare och dessförinnan generalsekreterare för Alexander von Humboldt Stiftung, som understöder tysk vetenskaps internationella förbindelser.

Omslagsbilden på DUZ leder mina tankar till teckningarna av Bismarcks avgång för 130 år sedan. Ikoniska bilder: lotsen lämnar! --Just ordet "lots" användes av en yngre talare för att karaktärisera Wilhelms personliga betydelse för såväl individer som organisationer. Vänlig men bestämd. Pådrivande men inte påstridig. Aldrig överlägsen, alltid engagerande.

Från januari 2020 leder Wilhelm Krull arbetet med att bygga upp ett institut för avancerade studier i Hamburg. Finansieringen är privat, och forskningen kommer att arbeta med mänsklighetens stora utmaningar, däribland miljö och klimat. Det blir säkert utmärkt. Jag är övertygad om att Wilhelm Krull genom sitt stora engagemang i kombination med sina kunskaper och kontakter kommer att fortsätta göra viktiga insatser för vetenskapen och tillvaron i stort.