RJ skänker antologi till lärare

2019-05-23

Den 24 maj är det 100 år sedan den kvinnliga rösträtten klubbades igenom. Det firar Riksbankens Jubileumsfond med att skänka antologin Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige till Sveriges lärare och skolbibliotek.

Var tid efterfrågar sin speciella minnesproduktion som svarar mot de olösta problem som samhället just då brottas med. Hundraårsjubileet av den allmänna rösträttens införande firas i en tid då det världspolitiska läget är instabilt, internationella samarbetsorgan prövas och demokratins principer ifrågasätts av olika extrema politiska och religiösa rörelser. Minnet av den kamp som en gång fördes för rätten att rösta förefaller stundtals kort och den snart sekelgamla svenska demokratin har fortfarande brister eller ”underskott”. 

Mot denna bakgrund har mediehistorikern Ulrika Holgersson och statsvetaren Lena Wängnerud sammanställt en antologi med syftet att både vara folkbildande och fördjupande. Det är viktig kunskap som ryms i denna bok, kunskap som RJ vill att fler ska få ta del av. Därför har Jubileumsfonden inte bara låtit boken vara öppet tillgänglig och gratis nedladdningsbar, utan vi har också bestämt oss för att skicka ut boken till landets alla skolbibliotek, och erbjuda alla lärare i de aktuella ämnena att beställa egna exemplar. Vi hoppas att detta inte bara ska öka kunskapen om historien, utan också fördjupa kännedomen om vår egen tid och ge bättre möjligheter att spana in i framtiden.

 

Boken går att ladda ner här:

Lärare kan beställa ett eget exemplar av pappersboken här: rostratt@makadambok.se

Här kan du fira 100-årsjubileet av kvinnors rösträtt: https://demokrati100.se/sa-firas-rostrattens-100-arsdag/

Boken finns också att ladda ner på RJs webb: Rösträttens århundrade.

 

 

Innehåll

Förord     9

Svensk tidslinje: Rösträttens århundrade viktiga årtal     12

Ulrika Holgersson & Lena Wängnerud: Kampen, utvecklingen och fortsättningen för demokratin. En inledning     17

 

I. KAMPEN

Christina Florin: Visioner, rörelser och rösträtt. En resa i tiden     29

Magnus Olofsson: Frihet med förhinder. Demonstrationer i Sverige 1849–1921     65

Maria Carlgren & Linda Fagerström: Rösträttens garderob. Kvinnor, kropp, kläder     85

Ulrika Holgersson: Från tågresor till sociala medier. Rösträttens mediehistoria     103

Åsa Karlsson Sjögren & Peter Lindström: Från väljare till valbara. Kvinnor och lokalpolitik ur ett långt tidsperspektiv     129

Lars Berggren & Kjell Östberg: Reformism eller revolution? Arbetarrörelsen inför rösträttsbeslutet 1918–19     153

Ulla Manns: Minnet av kvinnors rösträtt. Jubileer och aktivister formar historien     179

 

II. UTVECKLINGEN

Lena Wängnerud: Att gå och rösta. Valdeltagande och social representation efter rösträttens införande     197

Annika Berg, Martin Ericsson & Fia Sundevall: Rösträtt för alla? Begränsningar i rösträtten efter 1921     219

Emma Severinsson: Att ta vara på friheten. Populärkulturella föreställningar om rösträttens betydelse     241

Camilla Norrbin: I politikens innersta rum. De första kvinnorna i riksdagen     261

Kirsti Niskanen: Gästspel i politikens hjärta. Karin Kocks ministertid 1947–49     277

Josefin Rönnbäck: Från rösträtt till ökad kvinnorepresentation. Kvinnors strategier i den andra demokratiseringsprocessen     285

Drude Dahlerup & Lenita Freidenvall: Vägen till varannan damernas. Grindvakter, kvotering och representation     305

Nicklas Håkansson, Bengt Johansson & Orla Vigsø: Ojämställda bilder. Kvinnor och män på svenska valaffischer     327

 

III. FRAMTIDEN

Helena Stensöta & Lena Wängnerud: Kvinnor, män och makt. Politikens innehåll och positioner     349

Marie Demker & Henrik Ekengren Oscarsson: Nya, gamla och nygamla skiljelinjer. Partisystem och samhällskontrakt då och nu     369

Jonas Tallberg & Göran von Sydow: EU-medlemskapet och EU:s framtid. En ytterligare arena för demokratin     387

Staffan I. Lindberg & Jan Teorell: Demokratins utveckling i världen. Tendenser under och efter rösträttens århundrade     415

 

Internationell tidslinje: Årtal för införande av allmän rösträtt     438

Kvinnlig rösträtt – den första motionen och riksdagsdebatten     440