RJ:s årsböcker

RJ:s årsbox 2021RJ har under årens lopp finansierat ett stort antal forskningsprojekt inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Denna forskning återupptäcker och nytolkar det förflutna, genomlyser nutiden och bereder oss för en okänd framtid. Med årsboken vill vi bidra till bildningen, den slags bildning som – med en känd formulering – lägger grunden för den vidgade demokrati som det globala samhället behöver för sin mänsklighet.

Årsbox består av ett huvudtema med ett antal fördjupningar. Häftena står för sig själva, men bildar också en helhet och en tydligare fördjupning på det givna temat.

2021 års tema, Orden, består av totalt sex häften. Häftena innehåller texter om bland annat språkhistoria, minoritetsspråk och sambandet mellan ord och tanke.