RJ:s årsböcker

RJ:s årsbox 2021RJ har under årens lopp finansierat ett stort antal forskningsprojekt inom främst humaniora och samhällsvetenskap. RJ publicerar sedan 2008 en årsbok. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. Numera består årsboken av fristående häften som läggs samman i en årsbox.

Årsboxen består av ett huvudtema med ett antal fördjupningar. Häftena står för sig själva, men bildar också en helhet och en tydligare fördjupning på det givna temat.

Årsbox 2021: Orden

2021 års tema, Orden, består av totalt sex häften om bland annat språkhistoria, minoritetsspråk och sambandet mellan ord och tanke.

Årsboxens tema presenteras även i poddar och UR Samtiden:

Torun Lindholm UR Samtiden samtal om språket
UR Samtiden
Samtal om språk
 
 

 

Årsboxen