RJ:s årsböcker

Med årsboken vill RJ ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Boken består numera av fristående häften som läggs samman i en årsbox. Varje år behandlas ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. Huvudtemat följs av ett antal fördjupningar, där häftena står för sig själva men bildar också en helhet på det givna temat.

2022: Efter digitaliseringen

Relationen mellan det digitala och det analoga är mer intrikat än man lätt föreställer sig. Årets häften handlar om vad det digitala är och vad det gör med vår tillvaro. Det handlar om e-skräp, nya mötesformer, utmaningar för läsandet, artificiell intelligens och digitala bank-id. Den digitalisering som utlovade enkelhet, tycks i realiteten leda till framväxten av alltmer komplexa system.

Evenemang:

Ladda ner häftena

 

2021: Orden

2021 års tema, Orden, består av totalt sex häften om bland annat språkhistoria, minoritetsspråk och sambandet mellan ord och tanke.

Årsboxens tema presenteras även i poddar och UR Samtiden:

Podd, Allt du vill veta: Om språk och fördomar med Torun Lindholm
Podd, Allt du vill veta: Om språkets ursprung med Jenny Larsson
UR Samtiden: Samtal om språk

 

Årsboxen