RJ:s årsböcker

RJ har under årens lopp finansierat ett stort antal forskningsprojekt inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Denna forskning återupptäcker och nytolkar det förflutna, genomlyser nutiden och bereder oss för en okänd framtid. Med årsboken vill vi bidra till bildningen, den slags bildning som – med en känd formulering – lägger grunden för den vidgade demokrati som det globala samhället behöver för sin mänsklighet.

2019 introducerade RJ ett nytt grepp för årsboken - en årsbox. Den består av ett huvudtema med ett antal fördjupningar. Häftena står för sig själva, men bildar också en helhet och en tydligare fördjupning på det givna temat.

2020 års tema, Staden, består av totalt sex häften.

Riksbankens Jubileumsfond stöder open access och ger sina rapporter, utvärderingar, årsböcker och programskrifter en cc-by licens.