ABM-utlysning: Samlingarna och forskningen

2014-11-18

Sista ansökningsdatum

2014-02-13 00:00

Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser härmed anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom det svenska samhällets minnesinstitutioner.

Det nya programmet Samlingarna och forskningen är en utveckling av de båda finansiärernas tidigare samarbeten inom postdokprogrammet för ABM-sektorn (Arkiv-Bibliotek-Museer).

Programmet Samlingarna och forskningen fokuserar på samarbeten mellan minnesinstitutioner och forskningen vid universitet och högskolor. Avsikten är att stödja olika typer av insatser som syftar till att göra innehållet i samlingarna känt, tillgängligt och användbart för forskningen. De sökande ges full frihet att självständigt bestämma inriktning på och utformning av sina projekt. Det är möjligt att få finansiering för olika typer av studier: materialinriktade, empiriska undersökningar, arbeten inriktade på metod- och teorifrågor, undersökningar orienterade mot minnesinstitutionernas metafrågor och/eller vardagsnära spörsmål. Renodlade forskningsprojekt hänvisas till andra stödformer.

Finansiärerna planerar att göra två utlysningar inom denna gemensamma satsning, i februari 2015 och under 2016.

Ansökningarna sker via Kungl. Vitterhetsakademiens webbplats.

Utlysningen 2015:

De som i denna första omgång fått medel är:

Vardagens bilder och berättelser. Ett projekt kring kulturella omvandlingar i Nordiska museets samlingar
Projektledare: Jonas Engman, Nordiska museet

Hur frammanas konstnären ur arkiven? Exemplet Arosenius
Projektledare: Mats Malm, Göteborgs universitet

TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext - då och nu
Projektledare: Jonas Nordin, Kungl. biblioteket

Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser
Projektledare: Sofia Seifarth, Tekniska museet

TORA-projektet. Bygge och koordinering av historiska databaser
Projektledare: Clas Tollin, Riksarkivet