RJ söker koordinator till forskningsprogram

2016-02-09

Sista ansökningsdatum

2016-03-25 23:59

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en av Sveriges största finansiärer av svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

En stor del av den forskning som RJ finansierar är forskarinitierad, återstoden är riktade utlysningar inom vetenskapliga fält eller frågeställningar där RJ har identifierat särskilda behov eller möjligheter. På RJ:s kansli arbetar 18 personer inom finans, administration, kommunikation samt forskningsfinansiering.

För att öka kunskapen om vilka aspekter som påverkar samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning har finansiärerna Forte, Formas, VR samt RJ skapat forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Svensk forskning och högre utbildning i ett internationellt sammanhang. En utlysning som har resulterat i åtta projekt.

RJ söker nu en koordinator med 50 procent anställning till programmet.

Arbetsuppgifter

  • Hålla kontakt med projekten och med finansiärerna.
  • Ansvara för att hålla ihop programmet som en helhet och för att projekten samlas regelbundet.
  • Hålla styrgruppen informerad om utvecklingen av programmet, delta i gruppens möten och vara dess sekreterare.
  • Sammankalla den internationella referensgruppen (bestående av forskare och praktiker) och vara dess sekreterare.
  • Ansvara för spridning av intern information, det vill säga mellan projekten.
  • Föra ut resultaten från forskningsprogrammet, bland annat genom att upprätta och driva en webbplats, samt redigera gemensamma publikationer inom programmet.
  • Ansvara för att programmet sammanfattas när det är slut och assistera vid uppföljningar och utvärderingar av programmet och dess delar.

Kvalifikationer

Vi söker en disputerad eller doktorand med god kunskap om ämnesområdet. Du ska kunna skapa och strukturera en webbplats samt ha erfarenhet av hur man sprider information och resultat till specifika målgrupper.

Du behöver ha god förmåga att skapa förtroende, vara kommunikativ och tydlig. Dessutom är det viktigt att du är van vid att samarbeta för att skapa goda relationer till samtliga grupper inom, kring och utanför projekten.

Anställning

Anställningen är tillsvidare anställning på 50 procent med sex månaders provanställning. Tillträde snarast möjligt.

Ansökan

Skriv Koordinator i ämnesfältet och skicka ansökan till rj@rj.se, senast den 25 mars 2016.

Kontakt

Vid frågor om anställningen kontakta Robert Hamrén, robert.hamren@rj.se, 08-506 264 07