Sommarskola i digital humaniora, Oxford

2018-02-08

Sista ansökningsdatum

2018-03-06 16:00

Planerat beslutsdatum

2018-03-26 00:00

Är du forskare eller doktorand med behov av ökad kompetens eller intresse för digital humaniora?

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora. RJ bekostar boende, resa och kursavgift. Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter inom området varvat med möjligheten att välja mellan åtta olika workshops som löper under en veckas tid. Kursen äger rum 2-6 juli 2018. Se länk för vidare information. https://digital.humanities.ox.ac.uk/dhoxss/

Anvisningar

Du ska skriva ett ansökningsbrev (maximalt 5000 tecken inklusive blanksteg) där behovet av utbildningen vid Oxford ska motiveras och kopplingen till samt en beskrivning av den forskning som du bedriver. Vidare ska relevant cv för kursen, anges i ansökan. Utlysningen är öppen för doktorander och disputerade forskare. Ansökan görs via RJ:s ansökningssystem.

Bedömningskriterier

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är det vetenskapliga behovet av sommarskolan i relation till den forskning som den sökande bedriver.

Beredningsprocess

Ansökningssystemet öppnar torsdagen 8 februari och deadline för ansökan är tisdagen den 6 mars klockan 16.00. Besked lämnas till sökande senast måndag den 26 mars. Ansökningarna bereds av RJ:s kansli och beredningsgruppen för infrastruktur. Inga beslutsmotiveringar lämnas.

Slutredovisning

Efter avslutad kurs begär RJ in en slutredovisning (på maximalt 5000 tecken inklusive blanksteg). Slutredovisningen görs via RJ:s ansökningssystem. Redovisningen ska behandla upplevelsen av sommarkursen samt vad det har inneburit för sökandes kompetens inom fältet. Deadline 15 september 2018.