RJ Flexit 2022

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år projektstöd till forskning och samverkan vid företag och andra organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor.  

Sammanfattning

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap
  • Söks av: enskild forskare, i samarbete med ett företag/organisation.
  • Beviljas för: 1–3 år
  • Ansökningssystemet öppnar: 22 augusti 2022, kl. 09.00.
  • Ansökningssystemet stänger: 12 oktober 2022, kl. 15.00.
  • Beslut: 1 december 2022.
  • Projektstart: 1 januari–1 september 2023.