RJ Flexit 2023

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år projektstöd till forskning i samverkan med företag och andra organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor. 

Sammanfattning

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap
  • Söks av: enskild forskare i samarbete med ett företag/organisation.
  • Beviljas för: 1–3 år
  • Ansökningssystemet öppnar: 27 mars 2023, kl. 09.00
  • Ansökningssystemet stänger: 11 maj 2023, kl. 15.00
  • Beslut om finansiering: 26 oktober 2023
  • Projektstart: 1 januari–1 juli 2024
  • Informationsträff om RJ Flexit (Zoom)