RJ Forskningsinitiering 2022

RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sammanfattning

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap
  • Söks av: enskild forskare med svensk anknytning
  • Ansökningsbelopp: minst 50 000 kronor
  • Ansökningsperiod: fortlöpande
  • Beslut fattas: fortlöpande cirka 6 gånger om året.