Bedömningskriterier och beredningsprocess

2021-11-22

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är den vetenskapliga kvaliteten, genomförbarhet och relevans.

RJ prioriterar ansökningar med internationellt deltagande.

Beslut om anslag fattas av RJ:s arbetsutskott cirka 6 gånger om året. Beslutsdatumen är inte fastställda på förhand. Ingen motivering till besluten ges.