Inriktning

2022-05-16

Med RJ Forskningsinitiering avses stöd till att arrangera olika sorters vetenskapliga möten såsom konferenser, seminarier och workshops samt till att genom dessa skapa nya forskarnätverk.

Stödformen syftar till att underlätta inledande vetenskapliga processer och bidra till arbetet med att definiera, avgränsa och utveckla olika vetenskapliga frågeställningar för kommande forskning. Den fokuserar därigenom på den fas av forskningsprocessen som föregriper forskningen. RJ prioriterar ansökningar med internationellt deltagande.