Villkor

2022-05-16
  • Medel kan inte sökas för ett möte som har ägt rum.
  • Ansökan måste inkomma till RJ minst fyranader före det planerade mötet. 
  • Ansökningar under 50 000 kronor beaktas inte.
  • Mötet behöver inte äga rum i Sverige men måste involvera forskare vid svenska lärosäten.
  • Lönemedel beviljas inte.