RJ Infrastruktur för forskning 2022

Riksbankens Jubileumsfond utlyser stöd för sådana insatser som syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Sammanfattning

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap
  • Söks av: enskild eller mindre grupper med svensk anknytning
  • Beviljas för: maximalt fyra år
  • Ansökningssystemet öppnar: 11 januari 2022 kl. 09.00
  • Ansökningssystemet stänger: 1 februari 2022 kl. 15.00
  • Beslut första omgången: vecka 12 2022
  • Beslut andra omgången: 27 oktober 2022
  • Projekt startar: 2023