RJ Program 2022

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år programstöd för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sammanfattning

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap
  • Söks av: större forskargrupper med svensk anknytning
  • Beviljas för: sex till åtta år
  • Ansökningsbelopp: Den genomsnittliga storleken på tidigare beviljade program är cirka 35 miljoner kronor, inklusive LKP och indirekta kostnader.
  • Ansökningssystemet öppnar: 11 januari 2022 kl. 09.00
  • Ansökningssystemet stänger: 1 februari 2022 kl. 15.00
  • Beslut första omgången: v. 17
  • Beslut andra omgången: 27 oktober 2022
  • Program startar: 2023