RJ Program 2023

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år programstöd för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Sammanfattning 

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap 
  • Söks av: större forskargrupper med svensk anknytning 
  • Beviljas för: 6–8 år 
  • Ansökningsbelopp: Den genomsnittliga storleken på tidigare beviljade program är cirka 40 miljoner kronor, inklusive LKP och indirekta kostnader. 
  • Ansökningssystemet öppnar: 10 januari 2023 kl. 09.00 
  • Ansökningssystemet stänger: 31 januari 2023 kl. 15.00 
  • Besked om inbjudan till intervju: v. 17 
  • Beslut om finansiering: 26 oktober 2023 
  • Program startar: 2024