RJ Projekt 2023

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år projektstöd för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Sammanfattning 

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap 
  • Söks av: enskild forskare eller mindre forskargrupper med svensk anknytning 
  • Beviljas för: maximalt 3 år 
  • Ansökningssystemet öppnar: 10 januari 2023 kl. 09.00 
  • Utlysningen stänger: 31 januari 2023 kl. 15.00 
  • Beslut första omgången: vecka 12 2023 
  • Beslut andra omgången: 26 oktober 2023 
  • Projekt startar: 2024