RJ Sabbatical 2020

2019-11-26

Med RJ Sabbatical kan forskare få anslag för att avsluta långt kommen forskning.

Kommande utlysning av RJ Sabbatical öppnar den 7 september 2020. I RJ Sabbatical finansieras sammanhållen forskningstid från sex till tolv månader med minst en månad utomlands, för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten.

Stödet avser forskning på hela den tid som anställningen omfattar, och ska användas för att avsluta långt kommen forskning. Syftet är vidare att stärka svensk forsknings internationella kontakter genom att ge goda möjligheter till utlandsvistelse under en period.