RJ Sabbatical 2022

Riksbankens Jubileumsfond utlyser projektstöd för en utlandsvistelse för lektorer och professorer i syfte att avsluta långt kommen forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Sammanfattning

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap
  • Söks av: enskild forskare som är tillsvidareanställd vid svenskt lärosäte
  • Beviljas för: 6–12 månader
  • Ansökningssystemet öppnar: 11 april 2022 kl. 09.00
  • Ansökningssystemet stänger: 2 maj 2022 kl. 15.00
  • Beslut: 27 oktober 2022
  • Startar: tidigast 1 december 2022 och senast 1 januari 2024