Bedömningskriterier och beredningsprocess

2022-02-28

De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är den vetenskapliga kvaliteten och projektets genomförbarhet.

Utlandsvistelsens utsikter att ge upphov till internationella kontakter av mer bestående art beaktas i bedömningen.

Projekten bedöms och prioriteras i en särskild mångvetenskaplig beredningsgrupp som består av internationella forskare. Formellt beslut fattas av RJ:s styrelse. Ingen motivering till beslutet ges.