Inriktning

2022-02-28

RJ Sabbatical gör det möjligt för lektorer och professor inom samhällsvetenskap och humaniora att slutföra pågående vetenskapliga arbeten eller att skriva färdigt större verk eller synteser.

Syftet är vidare att, genom utlandsvistelse, stärka svensk forsknings internationella kontakter.