Villkor

2022-02-28
  • Utlandsvistelse måste ingå som en del av RJ Sabbatical. RJ ser helst att vistelsen fördelas på max två perioder. En av dessa vistelser ska omfatta sammanhållen tid om minst 30 dagar.
  • Den sökande ansvarar själv för planeringen och alla praktiska arrangemang kring en utlandsvistelse (försäkringar, boende, visum och liknande). Detta görs i samråd med det egna lärosätet och den utländska värdinstitutionen.
  • Den sökande ska säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, och att en etisk prövning genomförs i de fall det krävs.
  • Forskare som söker RJ Sabbatical måste ha en tillsvidareanställning på ett svenskt lärosäte.
  • Vid ansökningstillfället ska tidigare forskningsanslag från RJ vara slutredovisade.
  • Det är endast möjligt att skicka in en ansökan om RJ Sabbatical per ansökningsomgång.
  • Det får endast vara en sökande per ansökan.
  • Forskare inom RJ Sabbatical är skyldiga att bedriva forskning på hela den tid som anställningen omfattar. Undantag får endast göras för doktorandhandledning, max 10 procent av heltidsanställning, och inte i större omfattning än som gäller när perioden för RJ Sabbatical ska påbörjas. Kostnader för doktorandhandledning finansieras inte av RJ.
  • Anslag inom RJ Sabbatical gäller aldrig mer än omfattningen på den sökandes anställning.
  • Forskare som har gått i ålderspension eller kommer att gå i ålderspension under den tid anslaget omfattar kan inte söka RJ Sabbatical.