RJ Sabbatical 2023

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år projektstöd för en utlandsvistelse för lektorer och professorer i syfte att avsluta långt kommen forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Sammanfattning 

  • Område: humaniora och samhällsvetenskap
  • Söks av: enskild forskare som är tillsvidareanställd vid svenskt lärosäte 
  • Beviljas för: 6–12 månader 
  • Ansökningssystemet öppnar: 3 april 2023 kl. 09.00 
  • Ansökningssystemet stänger: 24 april 2023 kl. 15.00 
  • Beslut om finansiering: 26 oktober 2023
  • RJ Sabbatical kan tidigast starta 1 december 2023 och senast 1 januari 2025