Fakta om Pro Futura

2017-02-02
 • Mellan 1999 och 2016 har 44 Pro Futura-forskare antagits . Dessutom har ytterligare två forskare varit knutna till programmet.
 • De har bedrivit forskning inom arkeologi, bysantinologi, ekonomisk historia, engelska, etik, filologi, filosofi, franska, historia, idéhistoria, juridik, kognitionsvetenskap, kulturgeografi, lingvistik, litteraturvetenskap, nationalekonomi, psykologi, psykolingvistik, sociologi, statsvetenskap, teologi samt vetenskapshistoria och vetenskapsteori.
 • Hittills har 14 Pro Futura-forskare blivit professorer, antingen under sin tid i, eller efter avslutat program.
 • Av forskarna har 24 varit män och 20 kvinnor.

Internationellt ledande forskningsinstitutioner

Som en del av programmet vistas Pro Futura-forskarna vid ett utländskt spetsforskningsinstitut eller universitet. Bland dessa institut finns:

Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (CASBS), Stanford University; Institute for Advanced Studies - Paris; L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS); Collège d’études mondiales – Paris; Wissenschaftskolleg zu Berlin; Carnegie Mellon University, Pittsburgh; Centre for Advanced Religious and Theological Studies (CARTS), University of Cambridge; Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH), University of Cambridge; Clare Hall, University of Cambridge; Institute for Social Research, Oslo; Institut für Zeitgeschichte, Berlin; London School of Economics and Political Science (LSE); Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG), Berlin; Stanford University; University of British Columbia; University of California at Berkeley.

Pro Futura-forskarna har nominerats av följande universitet:

 • Cambridge universitet (5 nominering)
 • Göteborgs universitet (6 nomineringar)
 • Linköpings universitet (1 nominering)
 • Linnéuniversitetet (1 nominering)
 • Lunds universitet (6 nomineringar)
 • Stockholms universitet (9 nomineringar)
 • Tartu universitet (2 nominering)
 • Umeå universitet (4 nomineringar)
 • Uppsala universitet (9 nomineringar)
 • Örebro universitet (1 nominering)

Pro Futura-forskarna har kommit från följande universitet:

 • Cambridge universitet
 • Göteborgs universitet
 • Karolinska institutet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Max Planck institutet för psykolingvistisk
 • Oxford universitet
 • Stockholms universitet
 • Tartu universitet
 • Umeå universitet
 • Universitetet i York
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet