Pro Futura - de stora möjligheternas utmaning

2017-02-02
Pro Futura - de stora möjligheternas utmaning

År 2014 antogs Angela Breitenbach, Elise Dermineur, Meelis Friedenthal och Stephanie Wynne-Jones till Pro Futura. Läs artikeln om dem från samma år.

Angela Breitenbach, Elise Dermineur och Meelis Friedenthal samlas efter rundvandringen i Scas' lokaler i den anrika Thunbergsalen. Ceremonin börjar om femton minuter men än så länge gapar stolarna tomma och lugnet vilar över salen. De är högt meriterade forskare som nästa år träder in i Pro Futura.

Angela Breitenbach ska forska om hur idealet om vetenskapernas enhet ser ut och kan förstås. Forskning syftar till att lyfta fram och granska nya samband mellan kunskapsteori, historia och vetenskapsfilosofi. Just nu är hon universitetslektor i filosofi vid Cambridge universitet samt Fellow vid King's College.

De kommande åren ser hon fram emot:
"I am very excited about spending three years as a Pro Futura Fellow and, in particular, look forward to my year at SCAS in Uppsala. I expect the year to be ideal for writing and I love the prospect of being part of a community of scholars who are equally focussed on and excited about their research as I am. The Fellowship will allow me to focus on developing my research, and it will give me the chance to write my book in ideal settings. I expect that it will advance me as a scholar by giving me time to think, write, and meet other scholars with whom to discuss my research."

 

Bild på Björn och Britta

Björn Wittrock, föreståndare för Scas diskuterar framtida satsningar med Britta Lövgren, Riksbankens Jubileumsfond.

Elise Dermineur och Meelis Friedenthal ser också fram emot att få ta del av den multidisciplinära forskarmiljö som Scas erbjuder. För Meelis Friedenthals del lockar även tillgången till Uppsala universitetsbibliotek.

Elise Dermineurs Pro Futura-forskning handlar om skuldsättningen och krediternas historia under förindustriell tid, där hon särskilt uppmärksammar kvinnors deltagande. Forskningen har alla förutsättningar att bli nydanade både empiriskt och begreppsmässigt. Just nu är hon verksam på historiska institutionen vid Lunds universitet som forskare inom ett internationellt projekt om giftemålskulturer.

Hon anser att Pro Futura erbjuder henne optimala förutsättningar för att genomföra sin forskning. De bästa förutsättningarna som hon någonsin har erbjudits:
"It will definitively strengthen and sharpen my research skills, expand my scholarly network, and assert my scholarly authority on the subject. I hope it will also contribute to the fostering of a productive dialogue on the subject of credit and debt not only in the context of pre-modern Europe but also in contemporary debates and discussions about poverty, inequality, access to credit resources, etc. Through the interdisciplinary character of my research project, I hope to open the way to new reflections in various disciplines."

Meelis Friedenthal vill studera utvecklingen vid de protestantiska universiteten i Östersjöområdet under 1600-talet, och samspelet mellan luthersk teologi och statsmakt. Bland annat kommer han att studera de avhandlingar som lades fram vid universiteten i det svenska riket och i Köpenhamn, Kiel och Rostock, vilket förhoppningsvis kommer att ge en samlad och detaljerad överblick över den filosofiska utvecklingen och hur öppet det svenska riket var för idéer var under en i övrigt mycket dynamisk tid.

Han ser hur Pro Futura gör det enklare för honom att använda sig av biblioteken i Sverige, Estland, Finland, Danmark och Tyskland, och tillägger:
"Also, receiving this acknowledgement from the selection committee regarding my work definitely highlights the importance of studying early modern university disputations which has been a relatively little researched field. I'm however sure that the research into early modern intellectual history would benefit hugely from the corpus of digitized disputations."