Uppföljning

2019-02-08

RJ genomför varje år olika typer av uppföljningar. Uppföljningarna är viktiga för utveckling av arbetsprocesser och stödformer, för projektledarna och för att visa omvärlden hur RJ:s verksamhet bedrivs.

RJ genomför varje år olika typer av uppföljningar. Det kan vara statistiska uppföljningar av sökta och beviljade anslag där fokus är på exempelvis könsfördelning och karriärålder. RJ följer också upp samtliga beviljade projekt, program och projekt inom infrastruktur för forskning.

Uppföljningarna är viktiga både internt, för utveckling av arbetsprocesser och stödformer, men också som avstämningspunkt för projektledarna och för att visa omvärlden hur RJ:s verksamhet bedrivs.

RJ har därför fastställda rutiner för uppföljning av anslag inom de ordinarie stödformerna projekt, program och infrastruktur för forskning. Dessutom lämnar projektledarna en ekonomisk och en vetenskaplig slutredovisning, där den vetenskapliga redovisningen presenteras i sin helhet här på RJ:s webbplats.

Varför uppföljning av projekt, program och infrastruktur för forskning? Vi följer upp för att:

  • fastställa att resultaten av forskningsstödet svarar mot stiftelsens ändamål
  • ge återkoppling till projektledaren
  • ge klartecken för fortsättning av projektet
  • kontrollera att anslagen använts på avsett vis
  • ge information, internt och externt, om RJ:s forskningsstödjande verksamhet
  • bidra till kvalitetssäkring och utveckling av RJ:s arbete.

Så här arbetar vi:

  • Uppföljningen är skriftlig och dessutom träffar projektledaren en grupp sakkunniga för att diskutera projektet, vid ett uppföljningsmöte.
  • RJ:s beredningsgrupper eller särskilt anlitade sakkunniga genomför uppföljningen.
  • Återkopplingen av uppföljningens resultat görs till projektledaren för de projekt som följts upp, till styrelsen, beredningsgrupperna samt till RJ:s kansli.
  • Varje uppföljning avslutas med ett beslut av vd.