Årsböcker

2019-10-15

Under de senaste decennierna har Stiftelsen RJ kunnat finansiera ett stort antal forskningsprojekt inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Denna forskning återupptäcker och nytolkar det förflutna, genomlyser nutiden och bereder oss för en okänd framtid.

I årsboken vänder vi oss till en bred, intresserad allmänhet. Ambitionen är att bidra till bildningen, den slags bildning som – med en känd formulering – lägger grunden för den vidgade demokrati som det globala samhället behöver för sin mänsklighet.

2016/2017: Krig/fred

2015/2016: Tänka vidare

2014/2015 Alla dessa marknader

2013/2014: Läsning

2012/2013: Tungan på vågen: vågmästare och balanspartier

2011/2012: Ett nordiskt rum. Historiska gemenskaper från Baltikum till Barents hav

2010: Allt som tänkas kan. 29 ingångar till vetenskapens villkor.

2009: Samtal i rörelse, handlar om dialoger och om språket.

2008: Hållbara värden. Åtta essäer om tingens ordning och idéers bärkraft.