50 år av nyfikenhet

2014-10-20
 

Den 2 december 2014 var det 50 år sedan riksdagen, med dåvarande statsministern Tage Erlander, beslutade att inrätta en stiftelse vars årliga avkastningen skulle användas till att främja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige.

Femtio år senare är vi en av Sveriges viktigaste finansiärer av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. RJ har inte bara haft stark påverkan på forskningen, utan är även en stark aktör inom det forskningspolitiska fältet.

År 2015 är jubelåret men redan 2014 påbörjade vi firandet med bland annat en jubileumsutlysning, ett antal andra utlysningar samt en riksdagskonferens den 2 december. Då släpptes även vår jubileumsskrift och när våren anländer går jubileumskonferensen av stapeln.

Great Expectations
A symposium on the future of humanities and social sciences

Den 6 maj 2015 öppnar RJ dörrarna för en konferens med bland andra statsvetaren Ellen Lust och historikern Robert Darnton samt diskussioner om forskningens roll i dagens samhälle. Då presenteras även vår nya årsbok som fördjupar sig i forskning om högre utbildning och forskningens förutsättningar.
Program

Jubileumsutlysning

RJ har valt att satsa 100 miljoner kronor på en satsning som riktar in sig på vetenskapliga och samhälleliga nyckelfrågor.
Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap

 

Jubileumsskrift

I jubileumsskriften, 50 år av nyfikenhet, presenteras RJ:s 50 år ur ett forskningspolitiskt perspektiv.
Skriften finns i digital form men kan även beställas via Helena Berg, helena.berg@rj.se.

 

 

  Riksbankens Jubileumsfond - 50 år av nyfikenhet.

Riksdagskonferens

Konferensen den 2 december uppmärksammade RJ:s årsbok 2014, Alla dessa marknader, samt diskuterade stiftelser som forskningsfinansiärer. Göran Blomqvist överlämnade RJ:s jubileumsskrift "Riksbankens Jubileumsfond - 50 år av nyfikenhet" till talman Urban Ahlin.

Exakt 50 år sedan den första – och långa – debatten om hur RJ skulle organiseras, samlades åter riksdagsmän, forskare och andra i den gamla andrakammarsalen för att fira Riksbanksfondens födelsedag.

Förutom ett högtidligt överlämnande av en jubileumsskrift och ett i dubbla bemärkelser tungt paket med RJ:s senaste årsböcker till talmannen Urban Ahlin, bjöds det på två intressanta panelsamtal, lunch och tårta. Genom Sharon Jåmas ledning lotsades publiken först genom ett samtal om marknadens utmaningar, och senare in i en diskussion om forskningsfinansiering och stiftelsernas roll.

Urban Ahlin tar emot jubileumsskriften av Göran Blomqvist


Urban Ahlin tar emot skriften av Göran Blomqvist.

Samtalen visade i all sin enkelhet på fondens båda sidor. Främst verkar RJ för att stödja forskning. Forskningen om marknadens organisering liksom problemen med new public management har diskuterats och studerats av flera av de forskare som RJ stött. Under tisdagens samtal fick vi inte bara höra om detta utan också om många av de konsekvenser som de senaste årens marknadisering och den avreglering som följt med den lett till. Sverige har bland annat världens mest reglerade avreglerade taximarknad, berättade företagsekonomen Susanna Alexius.

Men alla de problem som marknaden och den valfrihet som följt med det är inte av ondo. Och det var inte bättre förr. Inte heller behöver avreglering och marknadisering nödvändigtvis följas åt. Här pekade professor Nils Brunsson och Shirin Ahlbäck Öberg på öppningar.

RJ har – vilket MarieLouise Samuelsson skriver om i jubileumsskriften – också verkat för att främja forskarna genom politiska och strategiska insatser.

I det andra samtalet om forskningens finansiering samtalade Ylva Hasseberg, Astrid Söderbergh Widding, Göran Sandberg och Morten Ögard och nådde egentligen inte någon enighet. Sammanfattningsvis kan dock sägas att stiftelsernas frihet och flexibilitet betonades, liksom den fria roll som detta medför i ett system där mycket pengar ofta är mycket låsta.

Alla dessa marknader 

Programmet

Dekorativ rand