Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond söker vd

2017-12-01

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående, av Sveriges riksdag bildad stiftelse med uppgift att främja och understödja forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. RJ arbetar även för forskningens internationalisering, förnyelse och ökade synlighet och har en aktiv roll i forskningspolitiska frågor. RJ ingår i kretsen av ledande europeiska forskningsstiftelser. Stiftelsen har en egen finansförvaltning som förvaltar stiftelsekapitalet. RJ:s kapital uppgår i dagsläget till cirka 14 miljarder kronor. För 2017 är 490 miljoner kronor budgeterade till nya forskningsanslag.

RJ:s kansli finns i centrala Stockholm och har 18 anställda. Vd:n har ett övergripande ansvar för kansliet och för all stiftelsens löpande verksamhet. RJ leds av en styrelse med ledamöter som företräder universitet och högskolor, Sveriges riksdag och särskild sakkunskap i förmögenhetsförvaltning. Ett arbete med nya forskningsstrategier och en viss omorganisation av verksamheten pågår för närvarande, under ledning av RJ:s styrelse.

Utförlig information om RJ:s forskningsstödjande verksamhet, arbetssätt, stödformer och forskningssatsningar samt om stiftelsens organisation och finansiella verksamhet finns tillgänglig på www.rj.se.

Vd-befattningen

Vd har en utomordentligt viktig roll i arbetet med att vidareutveckla och förstärka de kontakter och samarbeten stiftelsen har med lärosäten, forskningspolitiska aktörer och finansiärer i Sverige och utomlands.

Vd ska utifrån den av styrelsen beslutade strategin leda verksamheten vid RJ. På styrelsens delegation har Vd det övergripande ansvaret för de vetenskapliga och administrativa funktionerna vid kansliet och för stiftelsens externa aktiviteter. Det ingår ett lednings- och personalansvar för 17 medarbetare med kompetens och erfarenhet inom forskning, finansförvaltning, ekonomi/administration respektive kommunikation. Vd har därmed arbetsgivaransvar och ska verka för en god och kreativ arbetsmiljö på kansliet.

Vd:s profil och personlighet

Vi söker dig som har en gedigen chefs- och/eller ledarerfarenhet och har doktorsexamen inom stiftelsens forskningsområden. Du ska aktivt och framgångsrikt ha arbetat med forskningspolitiska frågor och med forsknings- och utbildningsadministration samt ha erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Den vi vill se som Vd ska ha mycket goda ledaregenskaper, ett omfattande akademiskt nätverk inom RJ:s ansvarsområden och förmåga att sätta sig in i ekonomiska frågor. Som person ska du vara kommunikativ, öppen och ha god samarbetsförmåga. Stor personlig integritet, uthållighet och gott omdöme är viktiga egenskaper. Vi förutsätter att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och i skrift. Vd är huvudföredragande i RJ:s styrelsearbete och förväntas aktivt initiera och genomföra olika satsningar. Den administrativa verksamheten sköts i huvudsak på svenska. Erfarenheter från en internationell, akademisk miljö är en merit.

Arbetet innebär många resor, inom Sverige och utomlands. Någon egen forskningstid ingår inte i anställningen.

RJ värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser gärna att både kvinnor och män söker anställningen.

Anställningsvillkor

Tjänsten är tillsvidare. Tillträde planeras till årsskiftet 2018/19 eller däromkring.
Individuell lönesättning tillämpas.

Mer information

För närmare upplysningar är du välkommen att kontakta vår konsult Ann-Sofie Rosenberg, Accord Group Executive Search, 070-6337676 eller styrelsens ordförande professor Maarit Jänterä-Jareborg, 018-320 747 eller 0761 998 444 (maarit.jantera-jareborg@jur.uu.se).
Din ansökan skickar du märkt med "VD RJ" till annsofie.rosenberg@accordgroup.se senast den 31 januari 2018.