På gång

Bokmässan: Avundsjuka, njutning och likgiltighet på 2020-talet

28 september 2023
12.00-12.45
Bokmässan, Göteborg
Scen: H1

Ingrid Elam leder ett samtal mellan tre forskare som alla medverkar i RJ:s årsbox om dödssynderna i vår tid: teologen Ola Sigurdson, etnologen Lynn Åkesson och sexualitetsforskaren Lotta Löfgren.

Mer om seminariet

Bokmässan: Den pinsamma avundsjukan

28 september 2023
15.00-15.15
Bokmässan, Göteborg
Forskartorgets scen

Avunden är den pinsamma dödssynden som ingen vill bli förknippad med. Där vi kan jämföra med andra träder avunden fram, inte minst i sociala medier. Farligast är avunden när den inte erkänns och hanteras, då kan den förstöra samhällets väv genom att låta hat och hämnd härja fritt.
Medverkande: Ola Sigurdson, tros- och livsåskådningsvetenskap

Mer om seminariet

Bokmässan: Gömma skräpet under mattan

28 september 2023
15.20-15.35
Bokmässan, Göteborg
Forskartorgets scen

Lättjan präglar vårt förhållande till avfall men visar att vi inte kan fortsätta sopa skräpet under mattan och låtsas som ingenting. En övertro på att teknik kan omvandla sopor till nyttigheter riskerar att öka lättjan, så varför förändra beteendet när tekniken löser problemet?

Medverkande är etnologen Lynn Åkesson

Mer om seminariet

Bokmässan: Skam, åtrå och moral

28 september 2023
15.40-15.55
Bokmässan, Göteborg
Forskartorgets scen

Lust och åtrå tillhör det djupt personliga men debatteras också på samhällsnivå. Det kopplas till frigörelse likväl som hot mot hierarkier. Är kyskhet något att sträva efter i dagens Sverige? Hur ser vi på kättja, som en last eller något som sätter ramar för att underlätta livet?
Medverkande: Lotta Löfgren, hälsa och samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier

Mer om seminariet

Bokmässan: Hybris på museet

28 september 2023
16.05-16.20
Bokmässan, Göteborg
Forskartorgets scen

Högmod är svårt att bli av med. 1600-talets idé om den vite mannen som hela jordens härskare spökar fortfarande i montrarna på våra museer. Också när föremål repatrieras finns en föreställning om att ”vi vet bäst”. Konsthistorikern Mårten Snickare talar om det svenska koloniala högmodet.

Mer om seminariet

Kom på en kväll om dödssynder!

9 oktober 2023
18.00-21.15
Playhouse Teater
Drottninggatan 71A, Stockholm

Vilken roll spelar avund, frosseri, girighet, högmod, kättja, lättja och vrede i dagens samhälle? Kom och lyssna på föreläsningar av forskare som medverkar i RJ:s essäbox ”Dödssynderna i vår tid” – boxen med 7 häften ingår i entrén.

Läs mer