Jacob Orrje

Upplysningens handelsmän. Kunskapsutbyte i praktiken mellan England och Sverige 1700–72

Hur skedde vetenskapligt samarbete i praktiken under 1700-talet, före dagens moderna kommunikations- och transportmedel? Vid denna tid, när handelsskepp bar brev, böcker och lärda resenärer mellan Europas hamnar, var köpmän centrala för spridandet av upplysningens kultur och kunskap. Projektet syftar till att förstå vilka roller dessa köpmän hade för lärt kunskapsutbyte och att visa hur de spred och själva omfamnade normer som förnuft, kosmopolitism och framsteg. I fokus är en grupp köpmän med svenskt ursprung i London ca 1700–72. Gruppen, som verksamma i metallhandel, var också central för utbytet av vetenskaplig kunskap mellan länderna. Tidigare studier har gett detaljerade kartor över lärda korrespondensnätverk. Ändå vet vi överraskande lite om de köpmän och sjömän som band samman brevförfattare och -läsare. Projektet utgår från teori om kunskapscirkulation och -förmedling, för att sätta just dessa mellanhänder i fokus. Med en metod som sammanför analys av brevkorrespondensens praktiker och materialitet med nya digitala verktyg – för att studera spår av dessa mellanhänder i brev, reseberättelser och officiella dokument – kommer projektet att frilägga en aldrig tidigare studerad infrastruktur för lärt utbyte. Projektet kommer att ge helt ny kunskap om hur brev, böcker och instrument rörde sig, samt om 1700-talets sammanflätade nätverk av lärda och handelsmän. Det har därmed hög relevans för historiker intresserade av vetenskap, köpmannakultur och globala kopplingar.
Anslagsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P17-0408:1
Summa
SEK 2 196 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Idé- och lärdomshistoria
År
2017