Luis de Miranda

CREA: Ett nytt internationellt och tvärvetenskapligt nätverk om "Anticipation"

”Anticipation” är ett rikt begrepp som omfattar kognitiva, existentiella och kulturella aspekter, och som är aktivt över olika sammanhang: det berör både mänskliga förväntningar och artificiella prediktiva system. "Anticipation Studies" ger en inblick in i vår nuvarande tekno-sociala era, och möjliggör en korsbefruktning av idéer och samarbeten. Vid Örebro universitet tar Luis de Miranda, filosof och idéhistoriker, tillsammans med professor Alessandro Saffiotti som leder laboratoriet för kognitiva robotiksystem, initiativ till forskarnätverket CREA: "Cross-disciplinary Research on Effectual Anticipation." Den inledande fasen hos projektet syftar till att främja internationellt samarbete för att synliggöra och sätta ord på olika aspekter av "anticipation". Det långsiktiga målet är att utveckla ett forskningscenter, en modell och en metodologi som ska vara mer effektiv, holistisk och hållbar än prediktiva analysverktyg eller andra modeller för beslutsfattande, beteendeplanering och framtids-kartläggning. Månatliga seminarier med världsledande specialister inom anticipation kommer att hållas, liksom två tvärvetenskapliga internationella workshops. Vi kommer att ha ett nära samarbete med Unescos Chair in Anticipatory Systems och deras program för "Futures Literacy". Detta kommer att så ett frö till ett nytt tvärvetenskapligt internationella nätverk.
Anslagsförvaltare
Örebro universitet
Diarienummer
F18-1427:1
Summa
SEK 125 000,00
Stödform
Forskningsinitiering
Ämne
Filosofi
År
2018