Meghan Quinlan

Musik, miljö och rationalitet under högmedeltiden

Projektet utforskar hur musik under högmedeltiden absorberar, konstruerar och upplöser gränserna mellan sina begreppsliga och akustiska miljöer. Detta inbegriper hur musik definierar och definieras av sin omgivning, både i medeltida musikteori och i specifika fall, samt hur musiken tenderar att undslippa definitioner för att istället komplicera och utvidga de rationella, filosofiska och teologiska begränsningar som den påförts. Projektet kommer att undersöka detta förhållande mellan musiken och dess omgivning i medeltida musikteori samt musikalisk praxis genom fallstudier inom tre huvudsakliga områden: (1) musik i utopiska omgivningar och i drömvisioner (2) musik som kommenterar sin egen omgivning, samt (3) musik som sjöngs på färd genom en omgivning. Forskningsresultaten kommer att presenteras i en monografi och fackgranskade artiklar. Projektets metodologi kombinerar musikvetenskapliga och litteraturvetenskapliga närläsningar av medeltida handskrifter tillsammans med breda teoretiseringar av rummets och omgivningens funktion, betydelse och performativitet i musiken. Därigenom flyttas fokus från de tekniska diskussioner som dominerar medeltida musikvetenskap till ett mer hermeneutiskt perspektiv på medeltida musik.
Anslagsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P18-0465:1
Summa
SEK 2 199 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Musikvetenskap
År
2018