Janne Kontio

Pedagogeek-podden : insikter från forskningens framkant

Pedagogikämnet har under det senaste året satts under lupp i media ur alla tänkbara perspektiv; kritiska röster hörs i relation till ämnets nytta, i relation till hur pålitlig den kan tänkas vara som forskningsämne i relation till hårdare forskningsämnen som neurovetenskap, i relation till yrkesutbildningar, förskolepedagogikens vara eller inte vara, mobiltelefonförbud eller inte etc. Det har lett till att många yrkesverksamma lärare har sett sig förvirrat om efter stöd och svar från forskningen för att möta alla kritiska attityder från det omgivande samhället. Här kommer det föreslagna forskningsspridningsprojektet in med målsättning att försöka fylla detta tomrum genom att föra in en positiv attityd och sprida nya relevanta forskningsresultat. Förslaget är att starta en podd i samarbete med Skolporten för att sprida ny forskning i dubbel bemärkelse; nydisputerade, unga forskares nya resultat, så som de presenteras på Skolporten är en fantastisk plattform för att synas digitalt, och har åtminstone i mitt eget fall lett till att forskningsresultaten fått stor spridning inom forskar- och skolvärlden. Tanken med att starta en podd på nätet med utgångspunkt i ny forskning är att tillgängliggöra och bredda denna spridning till att nå även yrkesverksamma lärare i ännu större utsträckning. Målet är att stötta lärare i deras arbete som ska vila på vetenskaplig grund (SFS 2010:800 kap.1 5§).
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
KOM18-1390:1
Summa
SEK 197 000,00
Stödform
Kommunikationsprojekt
Ämne
Pedagogik
År
2018