Kimmo Granqvist

Romernas språkliga repertoarer i en öppen värld (2019-2025)

Forskningsprogrammet kommer att undersöka komplexiteten i de språkliga repertoarerna i romska samfund som uppstår på grund av förändringar som exempelvis ökad rörlighet och transnationella nätverk. De ingående forskargrupperna kommer att utforska befintliga data om språkliga interaktioner som samlats in genom observationer på flera forskningsplatser i Norden, Centraleuropa, Storbritannien och Latinamerika. Programmet kommer att ta ett helhetsgrepp på språkpraxis genom att observera, spela in och analysera interaktioner, livshistorier, växelverkan i samband med mobilitet, samtal i institutionella sammanhang, på sociala medier och i den framväxande läskunnigheten med fokus på flerspråkighet och multi-dialektalitet. Det här är det första samarbetsprojektet inom sociolingvistik som fokuserar på romani. Projektet kommer att introducera en helt ny dimension i analysen av en språkgemenskap som har befunnit sig i kontinuerlig transnationell och flerspråkig rörelse, vilket kommer att berika arbetet i sociolingvistik med ny och exceptionell uppsättning av fallstudier. Programmet sätter samman ett team av framstående forskare inom romsk sociolingvistik och bygger på många års samarbete men är också ett kollektivt försök där romer kommer att spela avgörande roller för programmets framgång.
Anslagsförvaltare
Södertörns högskola
Diarienummer
M18-0113:1
Summa
SEK 43 770 000,00
Stödform
Program
Ämne
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
År
2018