Tzortzis Ikonomou

Visioner i den italienska litteraturhistorien (Svenska Institutet i Rom).

I min pågående forskning undersöker jag och analyserar italienska poetiska texter från 1700-talet i min pågående forskning som tillhör genren Visionslitteratur, en genre som blev populär genom Dantes ”Gudomliga Komedi”. Det var en litterär genre, med rötter i medeltida tradition, som fick popularitet under denna period efter det förnyade intresset för Dantes liv och verk på 1700-talet. Dessa Danteimitationer gjorde det möjligt för poeten att söka efter sanningar genom att göra en imaginär resa där han fick möta olika historiska eller bibliska personligheter som förklarade resans verkliga syfte och den rättfärdiga vägen att följa, en väg som kunde vara litterär, teologisk eller politisk. Mitt mål är att ge ut en bok under 2021 där jag studerar genrens utveckling på 1700-talet. Tidpunkten är viktig eftersom det är ett jubileumsår eftersom det är 700 år sedan Dante död. Gemensamt med detta projekt arbetar jag också med att ge ut en kritisk och kommenterad utgåva av en visionsdikt, en viktig text för min studie, från 1739 av Gaspare Leonarducci, en somaskisk munk, med titeln "La Provvidenza" (Försynen). Syftet med vistelsen är att besöka några av de viktigaste biblioteken i Rom, främst Nationalbiblioteket där jag kan bedriva min forskning. Jag vill också besöka det Somaskiska brödraskapets arkiv i Rom, där Leonarduccis handskrifter bevaras, för att kunna skriva en utförlig biografi utifrån hans verk och andra dokument i hans personliga arkiv.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
MHI19-1455:1
Summa
SEK 133 934,00
Stödform
Gästforskarvistelser vid Medelhavsinstituten
Ämne
Litteraturstudier
År
2019