14th Berlin Open Access Conference

2018-12-18
  • Open Access

Information om de frågor som behandlades vid den 14th Berlin Open Access Conference, som ägde rum den 3 och 4 december, finns nu tillgänglig på webben. Från Sverige deltog företrädare för universitet, Kungliga Biblioteket och Utbildningsdepartementet.

Information om de frågor som behandlades vid den 14th Berlin Open Access Conference, som ägde rum den 3 och 4 december, finns nu tillgänglig på webben. Från Sverige deltog företrädare för universitet, Kungliga biblioteket och Utbildningsdepartementet.

https://oa2020.org/b14-conference/final-statement/

Författare

Göran Blomqvist

vd, 2007-2019 Riksbankens Jubileumsfond
Kommentarer