”Plan S inskränker inte forskarnas rättigheter”

2018-11-28
  • Övrigt

Dagens system för vetenskaplig publicering är varken hållbart eller ekonomiskt försvarbart. Merparten av forskningen i Sverige finansieras av offentliga medel. Vi betalar idag flera gånger utan att andra forskare, näringsliv, offentlig sektor eller allmänhet omedelbart kan få del av den nya kunskapen utan att betala orimligt höga avgifter. Plan S syftar inte till att inskränka forskarnas rättigheter utan till att påskynda en övergång till hållbara affärsmodeller för vetenskaplig publicering.

Replik till "Säg nej till begränsning av akademiska friheten"

Vi lever i en tid där faktaresistens och alternativa sanningar har blivit vardag, vilket måste bemötas med kunskap, transparens och forskningens kritiska blick. En fri och vital forskning är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Därför delar vi helt Hans Ellegrens bild att frågan om forskningens kvalitet och trovärdighet är viktigare än någonsin. Och just därför är det angeläget att kunskap som har finansierats av skattemedel inte låses in bakom betalväggar utan fritt kan läsas, granskas och användas. Det är en demokratifråga att så många som möjligt kan ta del av resultaten av den bästa forskningen, utan fördröjning och höga prenumerationsavgifter. Dessutom kräver dagens samhällsutmaningar att forskning tillgängliggörs öppet och omedelbart.

Dagens system för vetenskaplig publicering är varken hållbart eller ekonomiskt försvarbart. Merparten av forskningen i Sverige finansieras av offentliga medel. Högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och andra aktörer betalar sedan prenumerationsavgifter för att kunna ta del av resultaten av samma forskning. Forskarna betalar dessutom själva med sin tid för att delta i den sakkunnig-granskningsprocessen som är ytterst viktigt för att säkra kvaliteten i publikationerna. Vi betalar idag flera gånger utan att andra forskare, näringsliv, offentlig sektor eller allmänhet omedelbart kan få del av den nya kunskapen utan att betala orimligt höga avgifter.

Plan S syftar inte till att inskränka forskarnas rättigheter utan till att påskynda en övergång till hållbara affärsmodeller för vetenskaplig publicering. Hans Ellegren anser att ambitionen med planen är lovvärd, men att initiativet går för långt och för snabbt. Statistiken visar att andelen öppen publicering i princip varit oförändrad de senaste fem åren. Vi undrar hur mycket långsammare det kan gå?

Formas, Forte och Riksbankens jubileumsfond har, liksom många andra svenska forskningsfinansiärer, sedan många år tillbaka ett villkor att den forskning som vi finansierar ska publiceras öppet tillgänglig. Vi har dock tillåtit en sexmånaders embargoperiod. Öppen publicering är inget nytt, men takten måste öka.

Vi har full förståelse för att initiativet med Plan S kan väcka oro för den enskilda forskaren och hur den påverkar forskarens karriär. Därför är det viktigt att vi är många finansiärer i många länder som går fram samtidigt i frågan – ju fler vi är som sätter upp liknande villkor med samma mål desto mer trygghet och förutsägbarhet erbjuds forskarna. cOAlition S, som ligger bakom Plan S, består idag av tretton statliga finansiärer och tre stiftelser i tretton länder och stöds även av EU-kommissionen och det europeiska forskningsrådet, European Research Council. Vi uppmanar övriga svenska forskningsfinansiärer, akademier och högskolor att ta ställning för plan S.

Idag (tisdag 27 november) lanseras implementeringsguiden för Plan S. Den adresserar flera av de frågor som Hans Ellegren lyfter i sin debattartikel. Det finns givetvis andra frågor som behöver utredas och vi vill givetvis engagera forskarsamhället i dialog kring dessa. En konsultationsprocess kommer att genomföras, fram tills den 1 februari, för att samla in synpunkter. Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med Kungliga vetenskapsakademin liksom andra aktörer om hur plan S ska implementeras och övergången till öppen tillgång av vetenskapliga publikationer åstadkommas.

Författare

Göran Blomqvist

vd, 2007-2019 Riksbankens Jubileumsfond

Ethel Forsberg

generaldirektör Forte

Ingrid Petersson

generaldirektör Formas
Kommentarer