RJ ställer sig vid sidan av Plan S

2019-05-28
  • Open Access

Efter konsultationer med forskare och diskussioner i styrelsen beslöt RJ att ställa sig vid sidan av Plan S. Vår bedömning är att processen går fortare än vad som passar för humaniora och samhällsvetenskap. Detta innebär också att vi lämnat cOAlition S, men vi stödjer även fortsättningsvis deras ambitioner.

Riksbankens Jubileumsfond har sedan år 2010 haft generösa riktlinjer för öppen vetenskap. Jubileumsfonden stödjer öppen tillgång, oavsett kostnad, för de projekt och program som beviljats produktionsstöd. RJ hörde därför till de europeiska finansiärer som hösten 2018 formade cOAlition S med ett gemensamt mål: en snabbare omställning mot öppen vetenskap. Koalitionen vill att vetenskaplig publicering ska finansieras genom publiceringsavgifter, inte prenumerationer.

Under november 2018 publicerade cOAlition S sin plan för implementering av detta mål: Plan S. Efter konsultationer med forskare och diskussioner i styrelsen beslöt Jubileumsfonden den 6 mars 2019 att ställa sig vid sidan av Plan S. Vår bedömning är att processen går fortare än vad som passar för humaniora och samhällsvetenskap. Detta innebär också att vi lämnat cOAlition S, men vi stödjer även fortsättningsvis deras ambitioner.

Jubileumsfonden kommer att fortsätta att arbeta för en allt öppnare vetenskap, genom att finansiera omedelbar öppen tillgång där så är rimligt, och genom att från år 2020 redovisa alla våra kostnader för öppen vetenskap.

Författare

Marika Hedin

vd Riksbankens Jubileumsfond