Seminarium om satsningen digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar för forskning

2019-08-19

Välkommen till ett seminarium om den kommande utlysningen.

Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att stödja datadriven forskning inom området digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar för forskningsändamål - numera under samlingsbeteckningen Digarv. Digarvprogrammet lystes ut första gången 2018, då i samverkan med två andra finansiärer – Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Hösten 2018 fattades beslut om att inom ramen för satsningen tilldela nio forskningsprojekt finansiering. Digarvprogrammet som helhet koordineras av professor Anna Dahlgren (Stockholms universitet) och professor Pelle Snickars (Umeå universitet), båda två har även egna projekt som finansierats inom programmet.

Målsättningen är att nästa utlysning inom programmet ska ske under våren 2020. Vi bjuder därför nu in forskare samt företrädare för kulturarvsinstitutioner till ett seminarium där syftet är att informera om den kommande utlysningen, men också att övergripande diskutera hur samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn bäst sker, vilka fallgropar det finns och vad man bör tänka på.

Observera att inbjudan är personlig. Seminariet kommer dock att filmas och göras tillgängligt i efterhand.

Program

Dag: 9 oktober
Tid:
13.00-17.00 
Klockan 12.00-13.00 serveras en enklare lunch i form av vegetarisk wrap. Vi avslutar dagen med mingel 17.00-18.30 där vi bjuder på något att dricka och äta.

Plats: Ängsö, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm

Sista anmälningsdag: 25 september

 

Anmälan

 
 
 
 
 
Jag anmäler mig till lunchen (vegetarisk wrap)*
 
* Obligatorisk uppgift.

I och med att du anmäler dig till Riksbankens Jubileumsfonds evenemang sparar vi dina kontaktuppgifter för administration och registrering på plats.