På gång

Bokmässan: Efter digitaliseringen, dags för kritik

22 september 2022 13:30
Bokmässan
Scen: Forskartorget

Tekniken underlättar kontakt samtidigt som den bidrar till distansering. Digitaliseringen framställs ofta som bättre för miljön, men genererade 2019 7,3 kg e-skräp per person. Boken har fått fler format men binär kod infiltrerar och omorganiserar inte bara läsandet, utan kulturen i stort. Vi vill gärna tro att ny teknik är bättre än äldre men stämmer det?

Bokmässan: Den smutsiga digitaliseringen

22 september 2022 15:45
Bokmässan
Scen F3

Serverhallar, batterifabriker och ständiga byten av mobiltelefoner: att vara digital innebär inte automatiskt att vara klimatvänlig. Bara medan du läser den här korta texten genereras 25 000 kilo e-skräp runt om i världen. Detta och mycket annat diskuteras i en samlingsbox med essäer på temat "Efter digitaliseringen", publicerad av Riksbankens Jubileumsfond. 

Bokmässan: Vad har banken med vår identitet att göra?

23 september 2022 14:20
Bokmässan
Scen: Forskartorget

Nästan alla använder bank-id för betalningar. Men hur kommer det sig att vi är beroende av id-bevis när vi agerar som medborgare, förälder och patient? Vad har banken med vår identitet att göra? Och hur har vi hamnat här? Bankdrivna identiteter har en längre historia än digitaliseringen, och det har funnits ett ekonomiskt intresse länge.

UR: Arbeten och möten i post-digital värld

Vad händer efter digitaliseringen? Under pandemin har den digitala mötestekniken blivit vardag för allt fler, men vad gör zoomandet med oss? Medverkande: Malin Åkerström, prof emerita i sociologi, och Marcus Persson, docent i sociologi.