På gång

Järvaveckan - om valdeltagande

2018-06-15 18:00 - 2018-06-15 19:00
Järvafältet

Forskartorget

2018-09-27 09:00 - 2018-09-30 16:00

RJ är en av huvudarrangörerna bakom Forskartorget på Bokmässan i Göteborg. På scenen presenteras en rad tvär- och populärvetenskapliga program från alla ämnesområden. Presentatörerna är främst forskare, som kommer från universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag.

Mer om Forskartorget

Almedalen

2018-07-01 00:00 - 2018-07-08 00:00

RJ samarrangerar ett flertal seminarier med Forskning och Framsteg under Almedalsveckan. Mer information kommer inom kort.