På gång

Oslipat pratar om fattigdom

2019-03-28 19:00 - 2019-03-28 21:00
Bonden bar, Stockholm

Hur jämlikt är egentligen Sverige? Har alla råd med tre extra chipspåsar i månaden? Och är små inkomstskillnader egentligen något att sträva efter?

  • Medverkande forskare: Carina Mood och Jan O Jonsson
  • Medverkande komiker: Messiah Hallberg, Sandra Ilar, Thanos Fotas och Pernilla Hammargren. Fler komiker tillkommer.
  • Konferencier: Fritte Fritzson

Oslipats webbplats

Den nya fattigdomen

2019-03-26 14:00 - 2019-03-27 17:00
Nacka Strandsmässan

Carina Mood och Jan o Jonsson presenterar forskning och Den nya fattigdomen på Forte Talks.

Hur blir vetenskaplig kunskap praktik?

2019-03-26 14:45 - 2019-03-26 15:15
Nacka Strandsmässan

Hur kan vetenskaplig kunskap förflyttas till nya sammanhang utan att tappa sin mening? Hur kan man förmå tilltänkta användare att omsätta kunskapen till praktik – inte minst i välfärdssammanhang?

Mer om seminariet

  • Corinna Kruse, docent, Linköpings universitet
  • Jenny Gleisner, fil. dr., Linköpings universitet
  • Hannah Grankvist, fil. dr., Linköpings universitet

Forskning och narkotikapolitik - fallet skadereduktion

2019-03-27 11:00 - 2019-03-27 11:30
Nacka Strandsmässan

När den nya sprututbyteslagen trädde i kraft 2017 sågs den som ett tecken på en omläggning av Sveriges restriktiva narkotikapolitik. Varför tog det så lång tid, och vilka ytterligare reformer väntar?

Mer om seminariet

Lena Eriksson, fil.dr i historia, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Forskardriven digitalisering - datadriven forskning

2019-03-27 13:00 - 2019-03-27 16:15
Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm

Välkommen till ett seminarium kring digitalisering, forskning och kulturhistoriska samlingar.

Håll koll på Oslipat under våren

Fattigdom, droger och ålderdom kommer att diskuteras under våren. Håll koll på när via Oslipats webb!

Påverkan - fint eller fult?

2019-04-03 11:00 - 2019-04-03 18:00

Anmäl er till Forum för forskningskommunikation

Lyssna bl.a. till Imran Khan och Karin af Klintberg!

Arkeologiforum

2019-10-12 09:00 - 2019-10-12 16:30
Hilton Slussen

En heldag om den senaste Arkeologiforskningen!

Lyssna till arkeologer som Anders Götherström, Anna Källén, Jonathan Lindström och många fler.