Workshop: Samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn

Den 4 maj arrangerar Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien, Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och  Vetenskapsrådet en workshop om samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har på egen hand och tillsammans med andra finansiärer, initierat en lång rad satsningar som på olika sätt har bidragit till samverkan mellan forskare som bygger sin forskning på kulturarvssektorns samlingar och kulturarvssektorn.

Under en halvdags workshop presenteras exempel från avslutade, pågående och nyligen initierade satsningar där kulturarvssektorn och forskningen på olika sätt samverkar. Hur kan vi –  i dag och i morgon – stödja vetenskapligt kvalitativ forskning som använder sig av material från kulturarvsinstitutionerna och samverkan mellan dessa olika fält diskuteras av en panel. Avslutningsvis reagerar och reflekterar ledande representanter från arrangörerna över eftermiddagens innehåll i relation till sina egna organisationers verksamhet och ansvarsområden.

Frågor vi ställer oss under dagen är till exempel: Vad av det vi har gjort tidigare blev bra, och varför? Och på samma sätt, vad av det som gjorts förut blev mindre bra, och varför? Hur bidrar vi till lösningar som fungerar för både forskarna och kulturarvsinstitutionerna? Det handlar om att utifrån de förutsättningar som finns försöka skapa så bra och långsiktiga effekter för forskningen och kulturarvsinstitutionerna som möjligt. Vad är viktigt att tänka på i samarbetet – finns det en checklista för finansiärer och för kulturarvsaktörer som vill bidra till bättre forskningssamverkan mellan akademi och kulturarvssektor?

Målgruppen för workshoppen är forskningsfinansiärer som stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturarvsaktörerna, men även intresserade forskare.

Det är möjligt att ta del av denna workshop på tre sätt:

  • Delta på plats: Workshoppen är gratis men anmälan krävs. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.
  • Delta digitalt: Du kan delta på distans genom webbsändning den 4 maj. Det går inte att ställa frågor eller lämna kommentarer.
    Ingen anmälan krävs.
  • Ta del av workshoppen i efterhand: Länk till den inspelande webbsändning presenteras på denna sida.
Tid: 4 maj 2022, kl. 12.15-17.00
Plats: Klara Strand (lokal Ängsö), Klarabergsviadukten 90
Program
Webbsändning av workshop

 

Workshoppen arrangeras av Riksbankens Jubileumsfond i samverkan med Kungl. Vitterhetsakademien, Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Vetenskapsrådet.

 Arrangörers logotyper