Program och anmälan

2022-04-07

Workshop: Samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn

Tid: 4 maj 2022, kl. 12.15-17.00
Plats: Klara Strand (lokal Ängsö), Klarabergsviadukten 90

Webbsändning av workshop

 

Program

 
12.15-12.30 Välkomna och kort bakgrund
Eva Stensköld, forskningssekreterare RJ och dagens moderator
   

Hur uppnår man bra samverkan mellan forskning och kulturarvssektor?

12.30-12.45 ABM-postdok program
Jonas M Nordin, docent i historisk arkeologi, forskare, Stockholms universitet
   
12.45-13.00 Samlingarna och forskningen – projektet Bekönade rum som exempel
Rebecka Lennartsson, forskningschef, Enheten för kunskapsutveckling, Stadsmuseet i Stockholm
   
13.00-13.15 DIGARV-programmet
Pelle Snickars, professor i digitala kulturer, Lunds universitet samt Digarv-koordinator
   
13.15-13.30 SveDigArk – Svensk nationell infrastruktur i digital arkeologi – att framgångsrikt söka medel för nationell infrastruktur från Vetenskapsrådet
Karl-Johan Lindholm, professor Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
   
13.30-13.45 Sommarskola i digital humaniora – från idé till genomförande
Robert Hamrén, forskningssekreterare RJ
   
13.45-14.15

Att bygga upp forskningsstöd hos ABM-organisationer
Kim von Hackwitz, forskningssekreterare Riksarkivet
Christopher Natzén, forskningsstrateg Kungliga biblioteket
Helena Victor, FoU-samordnare Riksantikvarieämbetet

   
14.15-14.30 Frågor/diskussion
   
14.30-15.00 Kaffe
   

Diskussion och kommentarer

15.00-16.30

Paneldiskussion - hur uppnår man bra samverkan mellan forskning och kulturarvssektor – idag och imorgon?

Love Börjeson, enhetschef för KBLab, Kungliga biblioteket
Elisabeth Engberg, föreståndare för CEDAR, Enheten för demografi och åldrandeforskning, Umeå universitet
Anna Foka, docent digital humaniora, föreståndare för Center för digital humaniora, Uppsala universitet
Inger Mattsson, avdelningschef arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
Pelle Snickars, professor i digitala kulturer, Lunds universitet samt Digarv-koordinator

   
 16.30-17.00

Avslutande kommentarer

Marika Hedin, vd Riksbankens Jubileumsfond
Karin Helander, ständig sekreterare, Vitterhetsakademien
Joakim Malmström, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet
Stefan Svallfors, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet

   
17.00-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg
   

Tyvärr är workshoppen fullbokad.

 

Arrangörernas logotyper

 

Anmälan (senast 26 april)