Att samverka

2023-11-06
Att samverka

RJ samarbetar med flera aktörer för att utveckla metoder för samverkan och för att göra forskningen mer tillgänglig.

Att forskning är tillgänglig betyder inte alltid att den är enkel att förstå eller nå fram till. 

Förutom de prioriteringar som listas i RJ:s samverkansstrategi: stöd till projekten, stödformen RJ Flexit, plattformar och årsboken samarbetar RJ med parter som agerar utanför forskarsamhället.

Några exempel på detta samarbete:

Filmen Guilty not Guilty

Poddavsnitt i Allt du velat veta

Program i UR