• Ritualer och språkförbistring gör att personer med invandrarbakgrund tystnar i rättssalen. En pågående studie under ledning av Philip Lalander undersöker bland annat förekomsten av dold diskriminering i domstolarna. Och forskarna har halvägs in sett en rad problem. Läs mer
 • Djursholm är ett samhälle som länge förblivit anonymt, men som vinner i betydelse. Företagsekonomen Mikael Holmqvist har på nära håll gjort en kultursociologisk studie av det som han benämner ”Sveriges ledarsamhälle”. Han har gjort en etnografisk studie över samhället och menar att Djursholm förändrar sina invånare. Läs mer
 • Världens främste satiriker var från Söderköping. Tusentals teckningar av Ewert Karlsson, EWK, görs nu tillgängliga för allmänhet och forskare med hjälp av ett omfattande arkivarbete. Arkivet öppnar för ny forskning om den politiska satiriker vars stjärna lyste starkast. EWK publicerade sig inte bara i svensk press, utan också i Le Monde och New York Times. Läs mer
 • I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2015/2016 Tänka vidare. Forskning, finansiering, framtid kritiserar Ulf Sandström och Ulf Heyman Mats Benner och Gunnar Öquist för att inte riktigt ha fog för sina slutsatser. Här ger Mats Benner och Gunnar Öquist sitt svar på kritiken. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten
 • 2015-05-18 11:02
  Europa och stiftelsen

  ”Under 1990-talet, de år då Riksbankens Jubileumsfond inleder sitt fjärde verksamhetsdecennium, förändras också Sverige genom att man från 1 januari 1995 blev medlem av den Europeiska Unionen, eu, vil...

  Europa och stiftelsen
 • 2015-04-13 11:18
  Forskning med avtryck

  ”Att Riksbankens Jubileumsfond inte hade något emot att bidr...

 • 2015-04-01 10:00
  Stabilitet och finanser

  ” Fonden hade dock fortsatt hög svansföring i rollen som ett...

 • 2015-03-27 10:54
  Från optimism och framtidstro…

  ”Det är alltid vanskligt att tala om moderna tider, då de of...

Debatten

Debatten