• Statsvetaren Ulf Mörkenstam konstaterar i sin studie om Sametinget att deras inflytande och makt är begränsad. Det samiska folkets rätt till självbestämmande kan helt enkelt inte tas tillvara så som Sametinget i dag är organiserat. Läs mer
 • Alva Myrdals arbete i FN bidrog till att stärka kvinnornas och tredje världens ställning inom samhällsforskningen. Det finner idéhistorikern och sociologen Per Wisselgren när han analyserar samhällsvetenskapernas internationella organisering under kalla kriget. Han ser också hur en västcentrerad syn kom att skapa en obalans som delvis kvarstår. Läs mer
 • För er som missade utställningen Barockt finns fortfarande boken. Mårten Snickare inleder sin text med att konstatera att det europeiska 1600-talet var brutalt. Konsten var barock - ett ord med förklaringar som befängd, orimlig, tokig. Tiden var alltså brutal, och samtidigt öppen. Konsten överdriven och ibland till och med paradoxal. Läs mer
 • I dag, den 16 oktober, tog Riksbankens Jubileumsfonds styrelse beslut om att bevilja nästan 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Pengarna fördelas mellan mindre infrastrukturstöd och stora, långsiktiga forskningsprojekt. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten
 • 2014-10-20 15:39
  Från Holavedsvägen till migration

  I lördags mottog Henrik Dorsin Karl Gerhard-stipendiet  2014 och tidigare i veckan var jag och såg hans show ”Näktergalen från Holavedsvägen”. Det var en härlig föreställning där skrattet alltid var n...

  Från Holavedsvägen till migration
 • 2014-10-14 21:14
  En bra boktitel

    En kollega bad i veckan om hjälp med att bestämma titeln p...

 • 2014-10-09 16:29
  Utbildningsrätt

   Idag har jag hört två intressanta presentationer om granskn...

 • 2014-10-07 13:36
  Siegfried Lenz

  Flashen kom för knappt en timme sedan: ”Siegfried Lenz ist t...

Debatten

Debatten