• Forskarna Claes-Fredrik Helgesson och Francis Lee kan efter en titt in i den medicinska evidensfabriken, visa att medicinsk vetenskap sällan är så objektiv som vi tror utan styrs av ekonomi, värderingar och praktiska övervägningar. I ett pågående forskningsprojekt studerar de hur utformingen av medicinska försök håller på att förändras. Läs mer
 • Forskare som fokuserar på människan
  Tre nya Flexit-forskare utgår från människan – kunden, medborgaren, eleven, användaren – i sin forskning. Det är ett perspektiv som fungerar väl när forskning och pr... Läs mer
 • Forskning är på tapeten under Almedalsveckan och RJ är med och diskuterar forskning om forskning, tredje uppgiften och mycket mer under första halvan av veckan. 29 juni: SAMspråk, 30 juni: Ska också Sverige tillåta genändrade människor? och 1 juli: Navelskåderi eller samhällsnytta?- perspektiv på forskning om forskning Läs mer
 • Synen på geni som en form av vansinne fördes in i läkarvetenskapen främst genom den italienske psykiatrikern och kriminalantropologen Cesare Lombroso. Lomborso ansåg att geni var en sjuklig avvikelse som kunde påverka samhället positivt - en form av epilepsi. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten
 • 2015-06-15 11:01
  Mot framtiden

  ”Riksbankens Jubileumsfond stod som fristående aktör inom forskningsfinansiering självfallet utanför den sortens politiska organisationspåbud, däremot deltar stiftelsen lika självklart som gärna i deb...

  Mot framtiden
 • 2015-06-01 14:16
  Bland media och politiker

  ”Hur forskningsfinansiärer använder sina pengar kan definiti...

 • 2015-05-18 11:02
  Europa och stiftelsen

  ”Under 1990-talet, de år då Riksbankens Jubileumsfond inlede...

 • 2015-04-13 11:18
  Forskning med avtryck

  ”Att Riksbankens Jubileumsfond inte hade något emot att bidr...

Debatten

Debatten