• Vi möter dem varje dag, men tänker sällan på dem. Förpackningar är så sammankopplade med sitt innehåll att de inte uppmärksammas i sin egen rätt. Det vill forskarna i projektet Den (o)hållbara förpackningen ändra på. De har tecknat svenska förpackningars kulturhistoria i en bok som släpps i vår. Läs mer
 • År 1999 skedde en stor förändring inom området skydd av civila vid fredsbevarande operationer i och med att FN från och med det året beviljade mandat för militärt skydd av civilbefolkning. Lisa Hultman, docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, kartlägger i ett forskningsprojekt vilka olika insatser som FN har gjort sedan dess och vad de har haft för effekt. Läs mer
 • Sara Belfrage är ny Flexit-forskare på Myndigheten för vårdanalys. Frågan är hur människor värderar skyddet av sin personliga integritet när annat står på spel, det vill säga möjliga positiva effekter av att släppa på integritetsskyddet, exempelvis genom att vårdenheter kan samköra journaler. Läs mer
 • Under 50 år har Riksbankens Jubileumsfond stött forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Med anledning av 50-årsjubileet arrangerar vi en konferens om forskningens och forskarnas framtid och roll i dagens samhälle under ledning av Johanna Koljonen. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten
 • 2015-03-05 10:34
  Femtio år av nyfikenhet

  Sedan 1965 har Riksbankens Jubileumsfond  delat ut medel till svenska forskare inom främst humaniora och samhällsvetenskap. Inte bara en lång rad forskare, utan också hela forskningsfält har utvecklat...

  Femtio år av nyfikenhet
 • 2015-02-28 15:17
  ATT DELA…

  Under de månader jag har gästbloggat hos Riksbankens Jubileu...

 • 2015-02-25 20:53
  EN KUNSKAPSBÄRANDE FAMILJ

  ”KASTINDELNINGEN FÖR ESTRANGELO, ARABISKA, PERSISKA OCH TURK...

 • 2015-02-22 13:43
  VECKANS FUNDERING – ur ett fågelperspektiv

  Att se det man inte kan se från marknivå samtidigt som man f...

Debatten

Debatten