• I sin slutredovisning av projektet Integration genom dop visar historikern Per Hammarström att judar som var framgångsrika i högre grad än mindre bemedlade konverterade till kristendomen under 1800-talet. Bland de mindre bemedlade judarna i Sverige var det inte alls lika vanligt att konvertera eller att döpa sina barn, och Per Hammarström kan också visa att det var svårare för svenska missionsorganisationer av olika slag att missionera bland dem. Läs mer
  • En både vacker och mycket viktig bok i dessa dagar är Information som problem. Medieanalytiska texter från medeltid till framtid. För alla som är intresserade av information och hur den hanteras, kontrolleras och bevaras är detta ett hett julklappstips. Boken, som ges ut av KB och redigerats av Otfried Czaika, Jonas Nordin och Pelle Snickars, är dessutom rikt illustrerad. Läs mer
  • Social ojämlikhet dödar
    När Monica Åberg Yngwe, docent i folkhälsovetenskap, analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa... Läs mer
  • I år är sista året då Nils-Eric Svenssons resestipendium delas ut och de normalt två-tre stipendiaterna blev i år fem stycken. Yngre disputerade svenska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap får möjlighet att under några månader vistas i en framstående europeisk forskningsmiljö. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten

Debatten

Debatten