• Rudolf Kjellén (1864-1922) brukar anses vara geopolitikens fader. Han var statsvetare i grunden och spred i Per Albin Hanssons efterföljd begreppen folkhem. I sin samtid var han omtyckt och känd både som politiker och publicist. men vem var han? I antologin om honom har ett antal författare dykt ner i fenomenet Kjellén för att sätta honom i ett sammanhang och belysa hans nutida relevans. Läs mer
  • Angela Oels, statsvetare från Distance Teaching University i Hagen och känd inom klimatforskningen, har fått RJ:s Humboldt-stipendium. Angela Oels ser stipendiet som en möjlighet att utveckla samarbetet mellan Sverige och Tyskland inom både forskning och undervisning. Läs mer
  • Under 50 år har Riksbankens Jubileumsfond stött forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Med anledning av 50-årsjubileet arrangerar vi en konferens om forskningens och forskarnas framtid och roll i dagens samhälle under ledning av Johanna Koljonen. Läs mer
  • Karin Lövgren studerar äldre, kläder och kulturskapande. Till skillnad från en del tidigare studier som riktat in sig på äldre kvinnor som avvikit från normen, fokuserar hon på de vanliga kvinnorna. Kläder är viktiga - också för äldre kvinnor. Men Karin Lövgren märker i sin studie att flera av de äldre kvinnor hon studerade inte klädde sig för att synas, utan för att förbli osedda. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten

Debatten

Debatten