• Trots att forskning i dag omhuldas av alla, råder en påtaglig brist på systematisk kunskap om forskning. Det vill Riksbankens Jubileumsfond ändra på. Under hösten kommer ett planeringsanslag för forskning om samhälletskunskapsförsörjning att utlysas, för att forskare ska få tid att förbereda sig till en större gemensam satsning tillsammans med en rad andra finansiärer. Läs mer
  • Litteraturvetaren Alexandra Borg har knutit nya kontakter, fått insyn i marknadsekonomi och lärt sig mer om den digitala förlagsbranschen under sin tid som Flexit-forskare på Bonnierförlagen. Näringslivet visade sig vara en annan värld än akademin. Läs mer
  • Vi blir allt äldre, men hög ålder i sig ger inte per automatik demens, utan här påverkar både genetik och livsstilsfaktorer. Anna Sundström, forskare vid psykologiska institutionen, Umeå universitet, undersöker vilka livsstils- och socioekonomiska faktorer som påverkar risken att drabbas av kognitiv nedsättning och demens. Läs mer
  • I den nya boken Persistent Piracy ges sjöröveriet nya innebörder. Antologins författare visar att sjörövare spelade en vital roll i den så kallade statsformeringsprocessen. Forskarna täcker med sina bidrag in över 3000 års historia med bidrag som behandlar alltifrån antiken till dagens sjöröveri. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten

Debatten

Debatten