• Under sitt sista år som statsminister lyfter Erlander återigen upp sin tvekan om uppdraget. Detta är den 17:e och sista volymen i utgivningen av Tage Erlanders dagböcker. Det hela är ett på många sätt unikt projekt. Ingen demokratiskt vald statsminister har suttit så länge och därtill samtidigt skrivit dagböcker. Läs mer
 • Det kallas svågerpolitik. Men är det alltid dåligt att ha släkten på jobbet? I ett unikt forskningsprojekt kartlägger en grupp kulturgeografer släktbanden på den svenska arbetsmarknaden. Fram tonar en bild av oväntat täta familjeband. Kulturgeografen Rikard Eriksson, Umeå universitet, leder arbetet. Läs mer
 • Inom en rad olika ämnen har man studerat islam, och på senare tid också Mellanöstern. I dag är behovet av denna kunskap större än kanske någonsin. Därför har RJ tagit initiativ till en kartläggning av fältet. Inte bara journalister utan också kommuner, landsting och den offentliga sektorn samt ett allt större antal studenter drar i forskarna. Därtill finns en rad områden som akut behöver studeras, menar forskarna. Läs mer
 • Från och med nu är det möjligt att söka medel för forskningskommunikation hos RJ. Syftet är att öka forskares kommunikation och samverkan, men utlysningen är öppen också för dem som vill samverka med forskare. Läs mer
1
1
1
1

Nya böcker

Nya böcker
 • Till mina vänner

  Detta är ett faksimil av Johann Samuel Pillings studentstambok från 1720-talet. En stambok är ett slags vänboksalbum som fördes av studenter från 1500-talet och ett par århundraden framåt.

  Till mina vänner
 • Kunskapens nya rörelser

  Villkoren för humanvetenskapsernas samverkan med det omgivan...

 • Ars Edendi

  Den 11:e boken i RJ:s skriftserie behandlar utgivningskonste...

 • Selma Lagerlöfs tal utgivna

  Selma Lagerlöf anlitades ofta som talare, både vid privata o...

Debatten

Debatten