• Globala virtuella arbetsteam blir allt vanligare och dess ledare bedöms på ett annat sätt än ledare för lokalt baserade team. Inom RJ Sabbatical-projektet undersöker Lena Zander, professor på Företagsekonomiska Institutionen vid Uppsala universitet, om en global virtuell arbetsform kan öppna upp nya möjligheter för multikulturellt ledarskap. Läs mer
 • Växelundervisningen spreds i början av 1800-talet eftersom den ansågs ny och spännande. Genom så kallade monitörer – ofta äldre elever – som hjälpte läraren skulle stora grupper av fattiga lära sig lyda. Esbjörn Larsson har nyligen slutrapporterat projektet Mellan disciplinering och självverksamhet: skillnader i växelundervisningens användning vid skolor för olika samhällsklasser, ca 1820-1870. Läs mer
 • I Riksarkivets årsbok 2015 så avtäcker författarna en mörkare del av vår historia. Domböcker, fängelserullor och en rad andra arkivsamlingar erbjuder en unik möjlighet att träda vanligt folk in på livet. Det handlar visserligen om en rad ovanliga öden, och ofta en del ganska sorgliga sådana. Men via dessa källor kommer man dåtidens vardag och människor mycket nära. Läs mer
 • Sofistikerade och specialiserade kunskaper är avgörande för allt fler produkter och processer. Det räcker inte med avancerade specialkunskaper. Det är den utmaningen som stått i centrum för KITE - ett av RJ:s forskningsprogram som bjuder in till sin slutkonferens den 17 september på IVA i Stockholm. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten
 • 2015-06-15 11:01
  Mot framtiden

  ”Riksbankens Jubileumsfond stod som fristående aktör inom forskningsfinansiering självfallet utanför den sortens politiska organisationspåbud, däremot deltar stiftelsen lika självklart som gärna i deb...

  Mot framtiden
 • 2015-06-01 14:16
  Bland media och politiker

  ”Hur forskningsfinansiärer använder sina pengar kan definiti...

 • 2015-05-18 11:02
  Europa och stiftelsen

  ”Under 1990-talet, de år då Riksbankens Jubileumsfond inlede...

 • 2015-04-13 11:18
  Forskning med avtryck

  ”Att Riksbankens Jubileumsfond inte hade något emot att bidr...

Debatten

Debatten