• Små barn är redan tidigt uppmärksamma på omgivningen och förstår vad andra tycker är intressant. Claes von Hofsten, professor i psykologi vid Uppsala universitet, har genom att studera ögonrörelser undersökt hur barn med autism skiljer sig från normalt utvecklade barn. Läs mer
  • I projektet ”I mediernas ljus: Skärmbildsundersökningen i Sverige 1940-1970”, utforskar idéhistorikern Solveig Jülich samspelet mellan medicinska institutioner och medier när det gäller de massundersökningar som genomfördes för att bekämpa TBC. Det var vanligt att pressen och medicinska institutioner samarbetade för att nå målet och reportagen var långt ifrån neutrala. Läs mer
  • Trots att forskning i dag omhuldas av alla, råder en påtaglig brist på systematisk kunskap om forskning. Det vill Riksbankens Jubileumsfond ändra på. Under hösten kommer ett planeringsanslag för forskning om samhälletskunskapsförsörjning att utlysas, för att forskare ska få tid att förbereda sig till en större gemensam satsning tillsammans med en rad andra finansiärer. Läs mer
  • I den nya boken Persistent Piracy ges sjöröveriet nya innebörder. Antologins författare visar att sjörövare spelade en vital roll i den så kallade statsformeringsprocessen. Forskarna täcker med sina bidrag in över 3000 års historia med bidrag som behandlar alltifrån antiken till dagens sjöröveri. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten

Debatten

Debatten