• Nya Flexit-anställningar
    Bräcke diakoni, Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, Stadskontoret i Malmö stad, Forskning och utveckling/innovation, Norrbottens kommuner i Piteå kommun, Spotify. Läs mer
  • Det intryck vi ger är avgörande för hur vi behandlas och vilka möjligheter vi får. I arbetslivet och rättsliga situationer bedöms vi först och främst efter värme och kompetens och vårt kön spelar stor roll där. Torun Lindholm, professor i socialpsykologi, har undersökt hur vi presenterar oss i sådana sammanhang. Läs mer
  • Programmet "Demens: handlingsförmåga, personskap och vardagsliv" har i flera år forskat om på vilka sätt demenssjuka kan utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet. Nu finns deras resultat presenterade i boken Att leva med demens. Läs mer
  • Ett antal av forskarna i satsningen Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning, menar i en kommentar till forskningsproppen Kunskap i samverkan att det är mycket mer komplext med samverkan än vad många tycks tro. Läs mer
1
1
1
1

Nya böcker

Nya böcker

Debatten

Debatten