• Elisabet Höög, doktor i folkhälsovetenskap med inriktning mot organisationsutveckling, är ny Flexit-forskare på FoU Välfärd vid Region Västerbotten. Projektet bär titeln ”Sammanhållen vård och omsorg i en spretig verksamhetsmiljö – stödstrukturer i praktiken”. Läs mer
  • Enbart medier som fungerar med vår vardag överlever och rädslan för nya medier är ofta överdriven. Det hävdar forskare som, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, undersöker hur medier och vardag samverkar. Läs mer
  • I dag skickar RJ ut besked om hur det gått i första omgången av den årliga utlysningen av projekt (och infrastruktur för forskning). Beskeden skickas per mail. För de lyckliga som gått vidare är nästa datum att hålla reda på 5 maj då det är deadline att skicka in en förnyad och fördjupad ansökan. Läs mer
  • Under 1700-talet växte den moderna offentligheten fram. Den klassiska retoriken som tidigare satt ramarna för offentlig kommunikation ansåg otillräcklig och nya former prövades. I Samtalets retorik undersöker litteraturvetare Ann Öhrberg pressen och ordenslivet där den nya offentliga kommunikationen gjorde sig hörd. Hon visar hur det offentliga skapades som en motsats till det privata och hemliga - dikotomier vi lever med än i dag. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten

Debatten

Debatten