• Medeltida texter som tidigare varit oåtkomliga har letats fram och ges ut på nytt. Forskningsprojektet Ars Edendi har lockat världens främsta experter och sätter svensk filologi på världskartan. Redovisningen sker i bok- och digital form, men också som cd-skivor och konserter. Läs mer
  • RJ på årets Bokmässa
    På Bokmässan 2014 erbjuder RJ en mängd seminarier och presentationer. Du kan lyssna på Läsning som vapen, Den oumbärlige humanisten, Den onordiska fornnordiska tron,... Läs mer
  • Nationalekonomen Sören Blomquist har under flera år lett ett av RJ:s forskningsprogram om skatteforskning. Han har framför allt fokuserat på vad som händer med skattesystemet i en globaliserad värld. Han projekt är nu slutredovisat. Läs hans slutredovisning eller se filmen där han berättar om sina resultat! Läs mer
  • Små barn är redan tidigt uppmärksamma på omgivningen och förstår vad andra tycker är intressant. Claes von Hofsten, professor i psykologi vid Uppsala universitet, har genom att studera ögonrörelser undersökt hur barn med autism skiljer sig från normalt utvecklade barn. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten

Debatten

Debatten