• Ordet välfärdsstat hade länge en negativt klang bland svenska politiker och även det socialdemokratiska partiet undvek det. Historikern Nils Edling undersöker ett begrepp i svenskt samhällsliv som numera gillas av de flesta. Nils Edling undersöker i projektet Kampen om välfärdsstaten välfärdens begreppshistoria. Läs mer
  • Mor- och farföräldrar, syskon och skolan har alla en stark positiv betydelse för barn och unga som lever i hem med våld. Alla som upplever våld i familjen agerar på något sätt, även barnen. - Bilden av att barn passivt bevittnar våld stämmer inte, säger Margareta Hydèn, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Läs mer
  • Slutspurt
    Den 28 januari klockan 16.00 stänger ansökningssystemet för årets omgång av Projekt, Program och Infrastruktur för forskning. Läs mer
  • Det har alltid funnits grupper som stängts ute från makt eller som berövats sin värdighet. I Periferi och centrum så resonerar tolv forskare om marginalisering i förmodern tid. De lyfter fram en rad mindre uppmärksammade aspekter av den marginalisering som fanns. Det kan handla om allt ifrån kristna lärdas syn på koranen under 1100-talet till monstret som identifikationsobjekt i äldre litteratur. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten

Debatten

Debatten