• Läs om Erik Amnås projekt om hur unga socialiseras in i politiken i senaste numret av Fokus. När ungdomar blir vuxna utvecklar de politiska och samhälleliga förhållningssätt i en process som brukar kallas politisk socialisation. Programmet som Amnå lett har undersökt detta utifrån en rad olika aspekter. Läs mer
 • Kriterium, som är en portal för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer, har i dagarna blivit en erkänd publiceringskanal för böcker. Läs mer
 • Nya resultat från forskningsprojekt om ökad professionalisering i kommunerna visar att tre av fyra höga kommunala tjänstemän vill ha större makt på bekostnad av politiker och allmänhet. Detta har professorn i offentlig förvaltning, Vicki Johansson, forskat om i ett RJ-finansierat forskningsprojekt, bland annat genom att skicka ut en enkät till över 50 kommuner. Läs mer
 • Sedan 1960-talet har Riksarkivet, med stöd från bland annat Riksbankens Jubileumsfond, givit ut bokserien Det medeltida Sverige. Den senaste i raden redovisar Selebo och Öknebo härader i Södermanland samt Tälje stad. Läs mer
1
1
1
1

Nya böcker

Nya böcker
 • Returns to Pompeii

  Hur har det antika Pompeji gjort avtryck på vår moderna värld? Om det skriver en rad forskare i denna volym som fokuserar på interiörerna och dekorationern.

  Returns to Pompeii
 • Det åldrande minnet

  30 års forskning, där man följt omkring 5000 personer samman...

 • Antarctica and the humanities

  Antarktis har länge förknippats med naturvetenskapliga landv...

 • De små då

  Barn är ofta förbisedda i historien, ofta sedda som små vuxn...

Debatten

Debatten