• Dagens Nyheter styrdes från och med 1960 av Olof Lagercrantz och Sven-Erik Larsson. Båda var chefredaktörer med identiska befogenheter - men de kom från olika håll. Lagercrantz var en del av tidens vänstervåg, Larsson ville se en borgerlig samling. Om dem och deras många konflikter har Svante Nycander skrivit i en bok - Makten över åsikterna. Läs mer
 • Normer viktigare än ekonomi för pappaledighet
  Att svenska pappor tar ut mer pappaledighet än norska är möjligen inte förvånande. Men det är inte högre ersättning utan framför allt normer om hur man bör göra som ... Läs mer
 • Konstnärer och designer i Sovjetunionen verkade under förtryck. Men vissa fann en tillflyktsort i designinstitutet VNIITE. Konstvetaren Margareta Tillberg har forskat om en udda fågel i det sovjetiska samhällsprojektet. Forskningsinstitutet VNIITE – en akronym som ungefär står för Hela Unionens Forskningsinstitut för Teknisk Estetik - uppstod 1962. Läs mer
 • Tanken bakom denna tredje utlysning av programmet Europe and Global Challenges är liksom tidigare att uppmärksamma de riktigt stora utmaningar som världen står inför. Liksom tidigare är ett mål att forskare över hela världen ska involveras i de forskargrupper som söker. 150 ansökningar kom in, varav flera med svenska projektledare och ännu fler med svenskt deltagande. 16 ansökningar har gått vidare till slutomgången. Läs mer

Bloggstafetten

Bloggstafetten
 • 2015-04-13 11:18
  Forskning med avtryck

  ”Att Riksbankens Jubileumsfond inte hade något emot att bidra till förändringar gällande skatter eller annat, framgår när Nils-Eric Svensson 1983 avslutar sitt förord till Hur klarar vi 1990?: Det är ...

  Forskning med avtryck
 • 2015-04-01 10:00
  Stabilitet och finanser

  ” Fonden hade dock fortsatt hög svansföring i rollen som ett...

 • 2015-03-27 10:54
  Från optimism och framtidstro…

  ”Det är alltid vanskligt att tala om moderna tider, då de of...

 • 2015-03-18 11:26
  En stiftelse i tiden

  ”Stiftelsen var tidigt ute när det gällde att identifiera oc...

Debatten

Debatten