• Det finns en föreställning om att det tidiga klosterväsendet byggdes av eremiter som i största enskildhet kontemplerade för sig själv för att nå kunskap. Därmed bröt de med det antika bildningsarvet. Det är fel. Det visar Samuel Rubenson och hans forskargrupp. De presenterar sina resultat den 3 juni, 2016. Konferensen som är öppen för alla intresserade! Läs mer
  • Vad ligger till grund för den fred som sedan 1979 brett ut sig i Östasien? Det är den fråga som forskarna i East Asian Peace Programe har försökt att besvara under ledning av Stein Tønnesson. Läs mer
  • Det har hänt något med hur vi ser på vår historia. Murens fall, kalla krigets slut har haft en del i det. Det har stått i fokus för forskningsprogrammet Tid, minne, representation. Läs mer
  • Johan Hegardt och Anna Källén har följt arkeologen Olov Janse genom 1900-talet. De kan visa att arkeologin är direkt kopplad till världspolitiska krafter. Många gånger har den kunskap som producerats både skapat och underblåst klichéer om den Andre. Läs mer
1
1
1
1

Nya böcker

Nya böcker

Debatten

Debatten