Activities

1/11/2018

Below you will find a list of conferences, public lectures, panel discussions and other activities connected to the programme:

  • Forskningsbaserat beslutsfattande - är det möjligt?, lunch seminar with Anna Jonsson och Corinna Kruse in the Swedish parliament, January 24 2018 (programme)
  • Annual programme conference Long-Term Provision of Knowledge Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjnin, Saltsjöbaden November 15-16 2017
  • Vetenskap och kunskap i praktiken, lecture by Anna Jonsson at Region Skåne October 24 2017
  • Samverkan i ropet: En diskussion om att verka och veta tillsammans, panel discussion arranged by Anna Jonsson och Maria Grafström at Företagsekonomiska ämneskonferensen, Malmö October 18 2017 (programme)
  • Samverkan i ropet: Hur förväntas vi nå ut med vår forskning, lecture by Anna Jonsson at Academic skills, Lund October 17 2017 (program)
  • Deciphering the New Challenges to Universities, international conference arranged by Maureen McKelvey, Gothenburg September 11-13 2017 (news)(news)
  • The The Impact of STI-Policies on the Organization and Production of Knowledge, track at Eu-SPRI 2017 arranged by Merle Jacob, Vienna June 7-9 2017 (programme)
  • Vetenskap och kunskap i praktiken, lecture and panel discussion arranged by Anna Jonsson, Lund April 3 2017 (video)
  • Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap? project presentation by Helena Bergman & Johan Edman at "Kunskap, organisation, makt", Uppsala December 12 2016 (programme)
  • Globalising practices in the governance of higher education and research, international workshop arranged by Merle Jacob, Strasbourg November 24-25 2016 (programme)