Årsboken

Dödssynderna i vår tid

Avund, frosseri, girighet, högmod, kättja, lättja och vrede – vilken betydelse har de sju dödssynderna?

Sju forskare tar sig an var sin dödssynd. 

RJ

RJ:s åtgärder kopplade till covid-19

RJ har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att forskare med RJ-medel inte drabbas negativt av pandemin.