Årsboken

Dödssynderna i vår tid

Avund, frosseri, girighet, högmod, kättja, lättja och vrede – vilken betydelse har de sju dödssynderna?

Sju forskare tar sig an var sin dödssynd. 

RJ

Marika Hedin, vd

Marika Hedin talar i en intervju med Alliance magazine om vikten av en gedigen beredningsprocess för att hitta och finansiera den bästa forskningen.