“Det är viktigt att det blir en rättvis relation”

2017-10-13
“Det är viktigt att det blir en rättvis relation”

Varför bör forskare i utvecklingsländer ge tillbaka till människor och samhällen som de kommer i kontakt med? Och hur bör man göra det? Det finns en etisk grund att utgå ifrån och beprövade metoder för att bidra.

Läs mer

RJ in English

You will find information about RJ and research in English at www.rj.se/en