RJ Konst och kultur

Med RJ Konst och kultur vill Riksbankens Jubileumsfond göra humaniora och samhällsvetenskap tillgängligt för en bredare publik.

Genom RJ Konst och kultur satsar Riksbankens Jubileumsfond 60 miljoner kronor på att ge sju organisationer inom museivärlden, teater, opera, podd- och spelproduktion möjlighet att skapa nya produktioner med utgångspunkt i forskning.

RJ:s främsta syfte är att främja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Samtidigt har stiftelsen en lång tradition av att föra ut forskningsresultat till en bred publik. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning fördjupar vår förståelse av människan som kulturell och social varelse och är nödvändig för att hantera vår tids stora utmaningar. Kultursektorn har en särskild förmåga att med inspiration från forskning sprida kunskap och nå en bred publik på nya och tankeväckande sätt.

Med RJ Konst och kultur kommer nya museiutställningar, teaterpjäser, operaföreställningar, poddar och dataspel att skapas med inspiration från forskning inom bland annat filosofi, historia, psykologi och sociologi. De sju projekten ha valts ut efter att ha granskats av en särskilt sammansatt expertgrupp.

Finansierade projekt i RJ Konst och kultur:

 • Göteborgs konstmuseum: Tidens slut
  (utställning om undergångsföreställningar då och nu)
 • Nationalmuseum: Till havet!
  (utställning om kust- och havsturism)
 • Norrlandsoperan: Operaföreställning om medicinsk etik
 • Really Interactive: Terraforming Agency
  (VR-spel om terraformering)
 • Statens museer för världskultur: Att väcka föremålen till liv
  (utställning om koloniala historier)
 • Teater Halland: Kassörskans glömda blommor
  (teaterpjäs om hur trauman överförs mellan generationer)
 • Tredje Statsmakten: Drömmen om lyckopillret
  (poddserie om depression och SSRI-preparat)