Programskrift

En industristads uppgång och fall, nr 26 (2023)

Läs boken

Världslitteraturer, kosmopolitisk och vernakulär dynamik, nr 25 (2022)

Läs boken

Globala institutioners legitimitet, nr 24 (2022)

Läs boken

Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet, nr 23 (2022)

Läs boken

Vetenskap och beprövad erfarenhet, nr 22 (2021)

Läs boken

Interaktion och variation i pluricentriska språk, nr 21 (2021)

Läs boken

Den musicerande människan, nr 20 (2020)

Läs boken

Varianter på demokrati och förklaringar av demokratisering, nr 19 (2020)

Läs boken

Representation och verklighet - Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen, nr 18 (2019)

Läs boken

Mind the Risk. Den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle, nr 17 (2019)

Läs boken

Segregation. Mikromekanismer och makrodynamik, nr 16 (2019)

Läs boken

Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i Norra Fennoskandien 500-1500 e.Kr. nr 15 (2018)

Läs boken

Att leva med demens, nr 14 (2016)

Läs boken

Tid, minne, representation, nr 13 (2016)

Läs boken

Ungdomars politiska utveckling, nr 12 (2016)

Läs boken

Ars Edendi. Att utge texter från Europas medeltid, nr 11 (2016)

Läs boken

Den östasiatiska freden, nr 10 (2016)

Läs boken

Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen, nr 9 (2016)

Läs boken

Kognitiv semiotik, nr 8 (2015)

Läs boken

Att organisera marknader, nr 7 (2015)

Läs boken

Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi, nr 6 (2015)

Läs boken

Demokrati bortom nationalstaten, nr 5 (2015)

Läs boken

De samhälleliga institutionernas kvalitet, nr 4 (2015)

Läs boken

Att förstå mänsklig handling, nr 3 (2014)

Läs boken

Avancerad andraspråksanvändning, nr 2 (2014)

Läs boken

Staden, guden och havet. Slutrapport från ett forskningsprogram, nr 1 (2014)

Läs boken